Yours Faithfully và Yours Sincerely

Bài này giải thích về ý nghĩa và cách dùng “câu chốt” trong viết thư hoặc email bằng tiếng anh, “Yours faithfully” hay (or) “Yours sincerely“.

Yours faithfullyChân thànhDùng trong trường hợp không biết đích danh người nhận thư hay email.
Yours trulyTrân trọngDùng trong trường hợp có quen biết người nhận.
Yours very trulyTrân trọngDùng trong trường hợp quen và thân với người nhận.
Yours sincerelyTrân trọngDùng trong các thư mời một cách thân thiện nhưng không quá trang trọng.

Cách dùng các câu kết trong thư viết hay email có chút khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ.

Cụ thể là.

Nếu bạn không biết tên của người nhận

Tiếng Anh-Anh sẽ dùng “Yours faithfully”, trong trường hợp này, thường thì câu mở đầu thư/email sẽ có dạng “Dear Sir”.

“Yours faithfully” hầu như không được sử dụng trong thư hay email viết theo tiếng Anh-Mỹ.

Thay vào đó người ta sẽ dùng “Yours truly” cho tiếng Anh-Mỹ với ý nghĩa tương đương như “Yours faithfully” trong tiếng Anh-Anh.

Khi mở đầu thư/email là “Dear Sir” thì tiếng Anh-Anh kết thúc là “Yours faithfully” còn tiếng Anh-Mỹ là “Yours truly”.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài hướng dẫn viết thư/email bằng tiếng Anh-Mỹ để xác minh lại cách dùng này.

Khi bạn biết tên của người nhận

Tiếng Anh-Anh dùng “Yours sincerely” trong khi tiếng Anh Mỹ thì đảo ngược vị trí các từ thành “Sincerely yours “.

“Sincerely” không đi kèm từ “yours” được xem là cách dùng không chuẩn trong tiếng Anh-Anh trong khi đó lại là cách dùng phổ biến trong tiếng Anh-Mỹ.

Bạn chú ý chỉ có duy nhất chữ cái đầu tiên được viết hoa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *