Ultimate và Penultimate

Một độc giả của chúng tôi đã để ý thấy ví dụ dưới đây sử dụng từ penultimate cứ như từ này mang nghĩa của từ ultimate hay best (tốt nhất) vậy:

…a commentator at a tv broadcast of a national dog show commented on a particular dog (a close contender for best in show) being the penultimate dog of its breed group.

…tại buổi phát sóng chương trình truyền hình về chó toàn quốc, một nhà bình luận đã nhận xét về một con chó đặc biệt (ứng cử viên sáng giá nhất trong chương trình), đó là con tốt nhất trong nhóm về giống chó này.

Penultimate nghĩa là “next to last” (áp chót, giáp cuối). Cách diễn đạt duy nhất đề cập tới con chó đó có thể là “penultimate dog of its breed group” (con chó gần cuối cùng của nhóm giống này) nếu như nhóm đó có hai con và nó là một trong hai con đó. Mặc dù vậy, người nói sẽ phải có cách để nhận biết con chó nào sẽ là con chết cuối cùng.

Dưới đây là hai ví dụ khác mà người viết sử dụng từ penultimate với nghĩa giống với từ ultimate:

And since it is, after all, the penultimate in men’s formal wear, screwing up the tux is also the penultimate faux pas. –Ezine article

“Và sau tất cả, vì là trang phục tốt nhất trong số lễ phục dành cho nam, nên việc siết chặt áo tuxedo (một loại áo lễ phục) cũng thể hiện sự hớ hênh nhất.” – Bài viết của Ezine

With many benefits available to us in regards to protein, we should consider whey protein isolate as the penultimate source of protein. –nutrition blog

“Với nhiều lợi ích tốt chúng ta có được từ protein, chúng ta nên xem xét việc phân tách whey protein làm nguồn protein chủ yếu.” – Blog dinh dưỡng

Người viết ví dụ thứ hai tin rằng penultimate có nghĩa là một thứ gì đó kiểu như “quan trọng nhất” được minh họa thêm trong bài viết mà tôi đang trích dẫn: “Whey có lẽ là dạng protein tốt cho sức khỏe nhất có thể cung cấp cho cơ thể chúng ta”. (Vâng, dùng “in regards” là không chuẩn).

Tôi cho rằng âm tiết thêm vào từ penultimate dẫn đến việc một vài diễn giả nghĩ từ này phải có nghĩa “hơn hẳn ultimate”, đây là cách thức mà các tiền tố super- extra-  nâng cao thêm các từ gốc trong supermanextraordinary.

Nó chẳng giúp ích gì cho các nhà sản xuất khác nhau trong việc sử dụng từ penultimate để đặt tên cho các trò chơi, ứng dụng và các sản phẩm khác của họ.

Xuất phát từ động từ ultimus (cuối cùng) trong tiếng Latinh, ultimate có nghĩa “nằm ngoài tất cả những thứ khác”

Nhà thơ người La Mã Virgil đã đặt ra cụm từ “Ultima Thule” mang nghĩa là một vùng đất xa xôi hay một mục tiêu không thể đạt được. Những người vẽ bản đồ thời Trung cổ đã áp dụng thuật ngữ này để nói đến những vùng đất phương bắc chưa được khám phá nằm ngoài biên giới của thế giới mà họ đã biết.

Tiền tố pene- có nghĩa là “gần như, hầu như”. Nó xuất hiện trong một vài từ tiếng Anh cổ xưa, như từ pene-lake (sự mở rộng vùng sông hồ gần như bị đất liền bao bọc). Giống như pene-, tiền tố pen- trong từ penultimate bắt nguồn từ paene trong tiếng Latinh nghĩa là “gần như”. Từ peninsula là “gần một hòn đảo”. Penultimate dùng trongtrường hợp chuỗi sự kiện hay đợt hàng hóa thì mang nghĩa “gần cuối”.

Nghe phát âm:

Ultimate (ul-ti-mate): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Penultimate (pe-nul-ti-mate): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *