Tic và Tick

Đôi khi việc bao gồm hoặc bỏ sót một chữ cái có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ, cụm từ hoặc câu trong tiếng Anh. Ví dụ 2 từ “Tic và Tick“.

Tic và Tick

Tic và Tick

Tic

Tic là một danh từ đề cập đến những cơn co giật có thể nhìn thấy gợi ý sự lo lắng hoặc căng thẳng.

Merriam Webster định nghĩa nó là: “một chuyển động co thắt cục bộ và theo thói quen của các cơ cụ thể, đặc biệt là trên mặt”.

Nó được cho là bắt nguồn từ cụm từ tiếng Pháp “Tic douloureux” đề cập đến hiện tượng tương tự.

Từ này cũng đã được đề cập đến “một hành vi hoặc lời nói kỳ quặc thường xảy ra một cách vô thức”.

Nếu bạn thêm một cụm từ cụ thể vào cuối mỗi câu hoặc liên tục liếm môi khi nói xong, đây sẽ là một Tic.

Tuy nhiên, tôi thường thấy Tic viết sai thành Tick.

Tick

Tick có một số ý nghĩa, không có ý nghĩa nào đề cập đến cách cư xử trên khuôn mặt, lời nói hoặc hành vi.

Ý nghĩa của danh từ Tick bao gồm:

 • một loài nhện hút máu (chẳng hạn như những con được tìm thấy trên chó)
 • một con ruồi ký sinh không cánh
 • vỏ nệm
 • một cú gõ nhẹ, nhịp nhàng
 • nhịp đập của đồng hồ
 • một dấu kiểm trên một danh sách
 • một từ viết tắt của ticket (do đó là biểu thức của Anh, on tick, nghĩa là tín dụng)

Ý nghĩa của động từ để Tick bao gồm:

 • để tạo ra âm thanh của tích tắc (như đồng hồ)
 • để chạy (như để vận hành hoặc làm việc theo một cách nhất định)
 • để đánh dấu bằng một đánh dấu (viết)
 • để kiểm tra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *