The Internet và The Web

Mặc dù mọi người thường sử dụng thuật ngữ WebInternet thay thế cho nhau, nhưng giữa hai từ này vẫn có một sự khác biệt đáng để nghiên cứu.

Internet đã ra đời trước Web.

Ý nghĩa đầu tiên của Internet liên quan đến máy tính, đó là “một  mạng máy tính bao gồm hoặc kết nối nhiều mạng nhỏ hơn, chẳng hạn như hai hay nhiều mạng cục bộ kết nối với nhau bằng một giao thức truyền thông được chia sẻ”.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã thiết lập một mạng lưới gọi là ARPANET – đây là từ viết tắt bằng những chữ cái đầu của cụm từ “Advanced Research Prọects Agency Network” (Mạng lưới cơ quan quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp).

Từ “internet” (mạng ARPANET) này của Bộ Quốc Phòng Mỹ đã phát triển thành “the Internet” (mạng internet lớn hơn), đó là một mạng máy tính toàn cầu cung cấp nhiều phương tiện truyền thông – chỉ có một trong số các phương tiện này là web.

ARPANET được phát triển vào những năm 1960 để cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng máy tính từ xa. Năm 1982, Bộ giao thức Internet (IPS) được chuẩn hóa và Internet chính thức được xem là một mạng kết nối toàn cầu. Mặc dù mang tính toàn cầu, nhưng phần lớn mọi người vẫn ngại dùng mạng Internet mới này do đòi hỏi các kỹ năng chuyên môn cần thiết để truy cập.

Tất cả đã thay đổi vào đầu những năm 1990 khi Tim Berners-Lee, một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Oxford, đã tạo ra một hệ thống các văn bản liên kết với nhau (ví dụ như các trang web) mà bất kỳ một người nào sử dụng trình duyệt cũng có thể truy cập dễ dàng. Ông gọi đó là World Wide Web (gọi tắt là web).

Vì vậy, web không phải là Internet. Web là một trong nhiều dịch vụ chạy trên cơ sở hạ tầng Internet. Các dịch vụ như vậy bao gồm email, FPT, và VOIP (ví dụ như Skype).

Dưới đây mà một ví dụ điển hình giải thích cho việc lạm dụng thuật ngữ Internet:

“Are you unfamiliar with the Internet? If you want to know how to search the Internet, then you have to find the right search engine, type in your search as accurately as possible, and browse through the results to find the one you want.” –WikiHow

“Có phải bạn không quen sử dụng Internet? Nếu bạn muốn biết cách tìm kiếm trên Internet, thì bạn phải tìm đúng công cụ tìm kiếm, gõ những gì bạn muốn tìm càng chính xác càng tốt, và duyệt qua các kết quả trả về để tìm được những thông tin bạn muốn.” – WikiHow

Tôi nghĩ rằng Bộ Quốc phòng có lẽ biết cách làm thế nào để tìm kiếm trực tiếp trên Internet, nhưng khi những người dân thường lên mạng để tìm những bức hình mèo con dễ thương, thì họ phải dùng các công cụ tìm kiếm để tìm web.

Nghe phát âm:

Internet: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Web: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *