Supervise và Monitor

Cả hai đều là từ Supervise và Monitor đồng nghĩa diễn tả hành động giám sát việc thực hiện một nhiệm vụ hay hoạt động. Một số diễn giả sử dụng các từ này thay thế cho nhau, nhưng chúng vẫn khác biệt nhau về ý nghĩa.

Supervise hàm ý sự tương tác nhiều hơn monitor. Supervisors (người giám sát)có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo, trong khi monitors (người theo dõi)chỉ quan sát mà không hướng dẫn.

Phan biet supervise va monitor trong tieng Anh
Supervise hàm ý sự tương tác nhiều hơn monitor.Một người giám sát những đứa trẻ (A person who supervises children) có thể can thiệp vào nếu như chúng cư xử sai trái; một cái máy hoặc một người tham gia theo dõi (monitoring) một hoạt động thường sẽ không trực tiếp giải quyết vấn đề mà phải báo cho người phụ trách.

Hình thức danh từ của supervise supervisor; còn monitor mang cả hình thức danh từ và động từ. Supervisor luôn luôn là người; còn monitor có thể là người hoặc máy móc.

Monitor bắt nguồn từ monere trong tiếng Latinh, có nghĩa là “cảnh báo”. Công việc của monitor là cảnh báo một người nào đó rằng hoạt động đang tiến triển không theo kế hoạch.

“You might monitor your utility bills by keeping track of the monthly increases and decreases.”

“Bạn có thể theo dõi hóa đơn tiện ích của bạn bằng cách theo dõi sự tăng và giảm hàng tháng.”

“The Yankees also will monitor what the Brewers do with Rickie Weeks, who could be beaten out at second base by Scooter Gennett.”

“Đội Yankees vẫn sẽ theo dõi những gì mà đội Brewers thể hiện với Rickie Weeks – đội này có thể bị Scooter Gennett đánh bại tại góc thứ hai.”

“Just asking a child to monitor their own behavior will increase the behavior that you want and reduce the behavior you do not want to see.”

“Hãy nhờ một đứa trẻ theo dõi hành vi của họ thì sẽ giúp bạn biết thêm cũng như hạn chế hành vi mà bạn muốn và không muốn chứng kiến.”

Đôi khi một người theo dõicó thể phải hành động, nhưng chỉ trong tình huống cần chú ý trực tiếp.

“Police expected to monitor Rizzuto funeral visitation closely.”

“Cảnh sát sẽ theo dõi chặt chẽ khi khách đến viếng tang Rizzuto.”

Một danh từ khác nói về một người trông nom công việc của người khác là overseer (giám thị, đốc công), từ này mang một ý nghĩa tiêu cực.

Về phương diện lịch sử, một đốc côngsẽphụ trách giám sát các nô lệ hay một nhóm tù nhân (ở Úc).

Trong cách dùng hiện đại ở Úc, overseer là người quản lý một trại nuôi cừu hay tài sản khác ở miền quê. Trong cách dùng của người Mỹ, overseer là một thành viên của ban điều hành ở trường đại học, hoặc là một nhà lãnh đạo tôn giáo.

Tuy nhiên, trong cách dùng phổ biến của người Mỹ, từ overseer vẫn còn liên quan chặt chẽ với chế độ nô lệ; từ này làm chúng ta nghĩ đến nhân vật Jonas Wilkerson trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió”. 

Nghe phát âm:

Supervise: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Monitor: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Overseer: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

1 thought on “Supervise và Monitor”

  1. Supervise có nghĩa là chịu trách nhiệm về một việc gì đó và đảm bảo rằng việc đó được thực hiện đúng, nghĩa là có sự can thiệp khi thấy có điều gì đó không đúng xảy ra

    Monitor chỉ đơn thuần là theo dõi và kiểm tra một việc gì đó trong một khoảng thời gian để xem xem việc đó tiến triển như thế nào, để từ đó có thể đưa ra những thay đổi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *