Round và Around

Một trong những điểm khác nhau giữa Tiếng Anh của người Mĩ và Tiếng Anh của người Anh là cách dùng của những từ round và around. Người Mĩ dùng từ around trong những ngữ cảnh mà hầu hết người Anh thích từ round.

Từ round có năm chức năng ngữ pháp: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và giới từ

Phan biet round va around trong tieng Anh
Từ round không phải là dạng rút gọn của từ around.

The fighter was  able to go another round. ( noun)
(Võ sĩ đó có thể đi tiếp một vòng đấu khác.)

We watched as the runner rounded first base. ( verb)
Chúng ta đã thấy là vận động viên đó đã hoành thành vòng chạy đầu tiên.

Do you want round plate or a square one? ( adjective)
Bạn muốn chiếc đĩa hình tròn hay hình vuông?

The bridge was out, so we had to go round. (adverb)
Chiếc cầu đã bị hỏng, vì vậy chúng tôi phải đi vòng.

The tiger ran round the tree. (preposition)
Con hổ chạy quanh cái cây.

Round đi vào ngôn ngữ như một danh từ mang nghĩa “ vật thể tròn”. Ở một vài tình huống khác nhau thì “ vật thể tròn” có nghĩa  khác nhau, nó có thể là một trường đua, một cái nhẫn, một đồng xu. Trong một đoạn văn bản từ năm 1325, round là từ được dùng cho một cái vương miện cài trên đầu của một người trong một bức tranh. Chaucer đã dùng từ round chỉ nghĩa một quả địa cầu. Trong Macbeth, Shakespeare đã dùng từ round để chỉ vương miện của Quốc Vương.

Around được hình thành từ danh từ round bằng cách thêm tiền tố a-, một là một biến thể của tiền tố on-, tạo ra một trạng từ có nghĩa “trong một vòng tròn”.

Trong một số ngữ cảnh, những người nói tiếng Anh Anh có thể dùng round và around thay thế cho nhau; ví dụ, họ có thể dùng “He put his arm round her” hoặc “He put his arm around her”(Anh chàng vòng tay ôm lấy cô gái)

Cách khác, theo như một lưu ý ở phần từ điển Anh- Anh của từ điển Oxford, người nói tiếng Anh Anh thường có sự ưu tiên sử dụng từ round  cho “definite, specific movement” (sự chuyển động mang tính chắc chắn, rõ ràng), và từ around trong ngữ cảnh ít tính xác định hơn.

Ví dụ:

She turned around.
(Cô ấy đã xoay vòng)

A bus came around the corner.
(Xe buýt đã đến gần góc đường)

She wandered around for ages.
(Cô ấy sốn luẩn quẩn trong một thời gian.)

The computer costs around £3,0000.
(Chiếc máy vi tính có giá khoảng £3,000)

According to a rumor circulating around the track, he’s using cocaine.
(Theo tin đồn truyền tai, anh ta đang sử dụng cocaine.)

Cách dùng của người Mĩ đôi khi cũng phán ánh cách dùng của người Anh bằng cách sử dụng từ round, nhưng từ around thì thông dụng hơn.

Mặc dù từ điển Oxford cho rằng trong hầu hết ngữ cảnh, thì “từ round nói chung được xem như là không trang trọng hoặc không phải là dạng chuẩn”. Tôi vẫn chưa thấy bất cứ điểm nào trong từ điển Merriam – Webster hay trong  Chicago Manual of Style chỉ ra rằng dùng từ round theo cách của người Anh là không chuẩn trong cách dùng của người Mĩ. Có thể cách dùng đó đã lỗi thời, nhưng không có nghĩa là không được dùng trong cách viết của người Mĩ:

By the rude bridge that arched the flood,
Their flag to April’ s breeze unfurled,
Here once the embattled farmers stood
And fired shot heard round the world .
(Ralph Waldo Emerson, “ Concord Hymn”, 1937.)

I should like if my sisters are well and all the people round the neighborhood. (Tôi rất vui nếu chị em của tôi khỏe và tất cả những người quanh xóm cũng vậy)

(Letter from Peter Van Wagener ( son of Aojuorner Truth), March 22, 1841.)

Cách dùng này vẫn được thấy trong những email comment trên các trang web của người Mĩ:

We live downtown and I take them round the neighborhood

(A mother talking about taking children trick or treating in Sacramento, California.)

One of the latest scams going round is that someone will stop you and ask if you are interested in perfume

(Email debunked on Snopes.com)

Điều khá lạ ở đây là mẫu từ ‘round xuất hiện cả trong các ngữ cảnh của tiếng Anh-Anh lẫn tiếng Anh-Mĩ, nhưng vì từ round không phải là dạng rút gọn của từ around, và cũng không có quy tắc nào hạn chế người Mĩ dùng từ round để chỉ nghĩa từ around, dấu nháy ở đây gần như chẳng có ý nghĩa gì trong cả hai ngôn ngữ.

Phát âm:

Round /raund/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Around /ə’raund/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Video liên quan:
An explanation of the phrase to go round the houses – to go around the houses – to go all round the houses meaning to ask something , to explain something , to do something in a long complicated way instead of using a much simpler , more direct easy method

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=onh9IKuZ9Ws]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *