Piece of cake

A Piece Of Cake: Thành ngữ Piece of cake hay A piece of cake có nghĩa là (được dùng để nói về) việc gì đó rất dễ để làm.

Ví dụ:

A: Hey! How did you do on the exam?

B: I got an A. The exam was a piece of cake.

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=N3c-hDR8hnA]

Nguồn gốc của cụm từ này như sau: Vào thể kỷ 19 đầu thể kỷ 20, những người Mỹ gốc Phi bắt đầu dùng cụm từ “cake walks“. Họ đi hoặc nhảy quanh một chiếc bánh theo từng cặp, và cặp đôi nào nhảy đẹp nhất sẽ giành phần thưởng là chiếc bánh. Đây là nguồn gốc ra đời của 2 thành ngữ “cake walk” và “piece of cake” ra đời, cả hai đều có nghĩa là thứ gì đó rất dễ để làm.