People và Persons

Có lẽ có nhiều bạn có chút bối rối khi phân biệt sự khác nhau giữa people persons. Và nhiều người cho rằng people là đúng còn persons là sai; từ đầu tiên đã thay thế cho từ thứ hai dưới hình thức số nhiều của từ person.

Trước kia, sự khác biệt giữa hai từ này đó là people là một danh từ đại chúng đề cập đến số lượng người không xác định (“I’ve known a lot of people like that” – “Tôi biết rất nhiều người như vậy”), trong khi đó persons được dùng khi biết rõ số lượng (“Seven persons were apprehended” – “Bảy người đã bị bắt giữ”).

Phan biet cach dung people va persons
People dùng để chỉ con người hoặc nhiều người, Person có thể dùng để chỉ số người đếm đượcPersons còn thích hợp trong các ngữ cảnh pháp lý và các ngữ cảnh trang trọng khác (“Authorities are seeking persons of interest” – “Các nhà chức trách đang tìm những người đáng chú ý”) và khi đề cập đến cơ thể con người (“A search was made of their persons” – “Một cuộc nghiên cứu đã được tiến hành trên cơ thể họ), nhưng trong những trường hợp thay đổi ngữ nghĩa vô lý kỳ cục đó, từ này hoàn toàn không được dùng phổ biến.

Trên một ghi chép có liên quan, một số độc giả bị bối rối khi gặp từ peoples, nhưng đây chỉ là hình thức số nhiều của danh từ people; ví dụ “the peoples of the Arctic region” (các dân tộc ở vùng Bắc Cực) nói đến nhiều nhóm dân tộc khác nhau: người ở chỗ này, người ở chỗ kia, và người ở nơi khác: gọi tắt là “the peoples” (dân tộc, quốc gia).

Trong khi đó, đôi khi people cũng được dùng như một động từ đồng nghĩa với populate [ở, cư trú] (“We will soon people the entire planet” – “Chúng ta sẽ sớm đưa dân đến cư trú trên toàn hành tinh”); từ trái nghĩa là unpeople [làm giảm bớt số dân]. (Populate people cùng gốc từ nguyên).