Particular và Specific

Trong một vài ngữ cảnh, cả hai từ particular và specific gần đồng nghĩa với nhau, nhưng không phải trong tất cả các trường hợp đều vậy.

Cả particularspecific đều có nghĩa là “được phân biệt theo một cách nào đó trong số những vật cùng loại khác,” vì vậy những cặp câu dưới đây sẽ có cùng nghĩa:

phan biet y nghia va cach dung tu particular va specific
Đối với một số người, specific có ý nghĩa trang trọng hơn particular.

Do you have a particular company in mind?

Do you have a specific company in mind?

(Bạn có nghĩ đến một công ty cụ thể nào không?)

Do you have a particular movie you want to see?

Do you have a specific movie you want to see?

(Có bộ phim cụ thể nào mà bạn muốn xem không?)

Đối với một số người, specific có ý nghĩa trang trọng hơn particular. Trong các ví dụ này, mặc dù hai từ có ý nghĩa giống nhau, nhưng chắc họ sẽ chọn từ specific để sử dụng trong ngữ cảnh kinh doanh thương mại, và từ particular dùng trong bối cảnh bình thường.

Specific có một vài cách dùng chuyên môn. Nó có thể mang nghĩa “gắn liền với một loài động vật hay thực vật riêng biệt”.

Ví du, “Gaspard Bauhin, a Swiss botanist of the late 16th and early 17th centuries, designated plants by a generic and a specific name” (Gaspard Bauhin là một nhà thực vật học Thụy Sỹ sống vào thời cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, ông ta đã phân loại rõ các loài thực vật bằng một tên chung và một tên riêng).

Trong y học, “specific remedy” là một phương thuốc được cho là sẽ tác động đến một căn bệnh hay một bộ phận cơ thể riêng biệt.

Trong nghiên cứu logic, một tuyên bố phù hợp với tất cả các thành phần trong một nhóm là một universal statement (tuyên bố chung), trong khi một tuyên bố chỉ đúng với một loại nào đó là aparticular statement (tuyên bố riêng). Ví dụ: “All fish live in water” (Tất cả các loài cá đều sống dưới nước) là một universal statement; “Goldfish are often kept as pets” (Cá vàng thường được nuôi như thú cảnh) lại là một particular statement.

Trong cách dùng thông thường, hai từ này thường được sử dụng thay thế cho nhau khi đề cập đến các kế hoạch:

“Did you ever have any particular plans at the beginning of your career, any particular vision of where performing would take you?”

(Bạn đã bao giờ có một kế hoạch cụ thể nào khi bắt đầu sự nghiệp của mình, hay tầm nhìn cụ thể nào về điểm đến mà bạn sẽ đạt được không?)

“The Barons did the show and, as an amateur group without particular plans,”

(Nhà Barons đã biểu diễn và, như một nhóm nghiệp dư không có một kế hoạch cụ thể nào,)

“Asked about the future, Paul Simon says he has no particular plans.”

(Khi được hỏi về tương lai, Paul Simon cho biết ông ta không có kế hoạch cụ thể nào.)

“At this point, no specific plans have been announced,” the statement said.

(Tuyên bố cho biết: “Tại thời điểm này, không có kế hoạch cụ thể nào được thông báo.”)

“Brad Pitt and Angelina Jolie haven’t yet set a date for the wedding or made any specific plans.”

(Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa định ngày cho đám cưới hay lên bất cứ kế hoạch cụ thể nào.)

Nói chung, từ specific thường được dùng khi nội dung đòi hỏi phải chính xác, rõ ràng, trong khi particular được dùng ở những ngữ cảnh có độ chính xác thấp hơn.

Nghe phát âm:

Particular: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Specific: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *