On, With, From và Around

Các giới từ On, With, From, Around trong Tiếng Anh gần như quá quen thộc với chúng ta, tuy nhiên nhầm lẫn trong sử dụng là điểu khó tránh khỏi, dới đây là các lỗi thường gặp với bốn giới từ nay, các lỗi này khá phổ biển, thậm chỉ các lỗi này còn xuất hiện trong tiểu thuyết được viết bởi các tác giả nói tiếng Anh – Mỹ là tiếng mẹ đẻ.

1. Nhầm lẫn IN với ON

Sai: His principles may land him in the gallows.

Đúng: His principles may land him on the gallows.

Những nguyên tắc của ông ta có thể đặt ông ta lên giá treo cổ.

Loi thuong gap voi gioi tu on, from, with, around trong tieng Anh
Động từ Circle đã bao hàm nghĩa vây quanh, xoay quanh cái gì đó, nó đi kèm trực tiếp với một đối tượng.Gallows là giá treo cổ thưởng được sử dụng để hành hình các tội phạm ngày xưa. Ví dụ với từ Gallows được dùng trong các thành ngữ, ngạn ngữ:

So they hanged Haman on the gallows he had prepared for Mordecai.

Give him a bashing so he won’t come back.  Do it right, [and you] won’t end up on the gallows.

A friend will betray you if you see yourself standing on the gallows. If you hang an enemy on the gallows you will be victorious.

2. Nhầm lẫn INTO với WITH

Sai: The running man nearly collided into the old woman.

Đúng: The running man nearly collided with the old woman.

(Người đàn ông đang chạy suýt tông vào bà già đó.)

Giới từ dùng với các động từ collide (mang nghĩa va chạm) phải là with:

Two Japanese airliners nearly collided with each other in Japanese skies.

Hai máy bay của Nhật suýt va vào nhau trên không phận Nhật Bản.

The Panamera collided with another car and veered into a traffic light.

Chiếc Panamera va chạm với một xe khác và bay vào một trụ đèn giao thông. (Panamera là một dòng xe thuộc hãng Porscher của Đức)

Train collides with tractor-trailer in Fort Mill

Đoàn tàu đâm vào một xe đầu kéo ở Fort Mill (ở nam Carolina, Mỹ)

Speeding motorcyclist dies after colliding with SUV

Người đi xe mô tô chạy quá tốc độ chết sau vụ va chạm với một chiếc SUV (dòng xe ô tô 7 chỗ gầm cao)

3. Nhầm lẫn OUT OF với FROM

Sai: She emerged out of the bath.

Đúng: She emerged from the bath.

Cô ta nổi lền từ chiếc tắm.

Giới từ được dùng với emerge (nổi lên, trồi lên, xuất hiện, ló ra) là From:

Approximately ten seconds later, Adams emerged from the tunnel.

Khoảng mười giây sau đó, Adams trồi lên từ cái hầm

When he emerged from the Temple and came into the outer court, a crowd gathered round him and asked why he had stayed so long.

Khi anh ta bước ra từ ngôi đền và đi qua hành làng bên ngoài, một đám đông vây quanh anh ta và đã hỏi tại sao anh ta ở trong đó lâu như vậy.

When they were all gathered together, Napoleon emerged from the farmhouse, wearing both his medals…

Khi tất cả mọi người tập trung đông đủ, Napolenon bước ra từ ngôi nhà của tá điền, đeo cả 2 chiếc huy chương của ông ta…

4. Nhầm lẫn với AROUND

Sai: The marchers circled around the fountain.

Đúng: The marchers circled the fountain.

(Những người biểu tình đã vây quanh đài phun nước.)

Động từ Circle đã bao hàm nghĩa vây quanh, xoay quanh cái gì đó, nó đi kèm trực tiếp với một đối tượng:

The congregation followed them in a procession that circled the auditorium twice.

Nhóm người đi theo họ trong một cuộc diễu hành đi vòng quang khán phòng

Two officers in an unmarked car circled the area.

Hai sỹ quang trong một chiếc xe không được đánh dấu đi vòng quanh khu vực

However, the planets, instead of circling the earth, circled the sun as it circled the earth.

Tuy nhiên, các hành tinh đó, thay vì quay quanh Trái đất, chúng đã quay quanh Mặt trời như nó quay quanh Trái đất.

We circled the city on our bikes.

Chúng tôi chạy vòng quanh thành phố với những chiếc xe máy.

The solo sailor who has circled the globe at 17

Người thủy thủ đã một mình đi vòng quanh địa cầu ở tuổi 17.

(Xem thêm Phân biệt Round và Around trong Tiếng Anh.)

Hi vọng bài viết này có thể giúp bạn tránh mắc các lỗi tương tự khi sử dụng các giới từ On, With, From, Around trong Tiếng Anh.