Lay và Lie

Khi tìm cụm từ “lay – lie” trên Google sẽ cho ra hơn 104,000,000 kết quả, hầu hết trong số đó đều liên kết đến các bài viết giải thích sự khác nhau giữa hai động từ này. Một điều đáng ngạc nhiên là thời gian được sử dụng phổ biến với ý nghĩa ít nhiều tương tự nhau của 2 từ này.

Những người nói tiếng Anh đã nhầm lẫn ngoại động từ lay với nội động từ lie trong một thời gian dài. Tất cả các sách giáo khoa (tiếng Anh) và sách hướng dẫn văn phong được in trong khoảng hàng trăm năm qua có phần giải thích về cách sử dụng, nhưng hàng triệu người nói tiếng Anh vẫn tiếp tục nhầm lẫn.

Phan biet Lay va Lie trong tieng Anh
Lay thứ gì đó ở đâu đó. Cái gì đó lie ở đâu đó

Lay down Fido.

Ý nói: Nằm xuống Fido.

The body was laying in the alley.

Ý nói: Một người đang nằm trong hẻm

I laid on the deck for an hour.

Ý nói: Tôi đã nằm trên boong tàu trong một giờ.

Lỗi thường gặp nhất là sử dụng từ lay như nội động từ, nhưng có một số người thiếu kiến thức lại nhầm lẫn sử dụng lie như ngoại động từ, mặc dù họ biết rằng dùng lay thường không đúng:

‘You got him,’ said Tinker, lying the piece down. –Unnatural Habits by Kerry Greenwood, a Phryne Fisher Mystery, Poisoned Pen Press, 2012, page 227.

Trong ví dụ này, Tinker đã đặt quân cờ xuống một vị trí khác, do đó đúng ra phải dùng “laying the piece down”

Về phần mình, tôi đã phần nào quen dùng nội động từ lay. Tôi hầu như không nhận thấy điều đó trong lúc nói chuyện hàng ngày. Sự lo ngại dấy lên chỉ khi tôi quan sát thấy cách dùng động từ này của các giáo viên, nhà báo truyền hình, các nhà quảng cáo, bác sĩ, luật sư, và bất cứ ai khác có công việc đòi hỏi phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp.

Cũng phải thừa nhận rằng nhiều cách dùng chuẩn hiện nay được đánh giá là không chuẩn theo tiêu chuẩn trước đây. Sau này người ta có thể cho rằng hai động từ lay lie là một. Đó là khi mọi người đã quên mất sự khác biệt giữa hai từ này, và cách dùng như câu “The body was laying in the alley” không còn là cách dùng theo tiếng Anh chuẩn.

Tóm lại: Việc nhầm lẫn giữa lay và lie cũng không có gì quá nghiêm trọng, tuy nhiên nếu nếu bạn muốn giữ tính chuyên nghiệp khi sử dụng tiếng Anh, thì bạn nên tránh dùng từ lay (đặt) như nội động từ khi ý bạn muốn nói đến “recline” (như lie – nằm).

Lay: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Lie: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *