Itch và Scratch

Một trang web chăm sóc vật nuôi đặt ra câu hỏi: “If a dog is uncontrollably itching an area to the point of bleeding, what can you do to stop it?” (Nếu một con chó đang gãi ngứa một chỗ điên cuồng đến mức chảy máu, thì bạn có thể làm gì để ngăn nó lại?)

Một số người băn khoăn về sự khác biệt giữa scratch itch khi hỏi về vấn đề này trên các trang web giải đáp:

Can “itch” be used as a verb? My girlfriend and I have been going rounds about this. She says you can itch an itch, but I say you scratch an itch. I’ve read it’s a transitive verb, whatever that is.

Từ “itch” có thể được dùng như một động từ không? Tôi và bạn gái đã vòng vo về vấn đề này. Cô ấy nói “you can itch an itch”, nhưng tôi lại nói “you scratch an itch” (bạn gãi chỗ ngứa). Bất kể là gì, thì tôi đoán đây là một ngoại động từ.

Phan biet Itch va Scratch trong tieng Anh
I gave that itch a scratch – Tôi đã gãi vào chỗ ngứa đó

Hãy bắt đầu với “whatever a transitive verb is” (ngoại động từ là cái gì)

Một ngoại động từ có một tân ngữ. Điều đó có nghĩa hành động của động từ có một receiver (tân ngữ trực tiếp – đối tượng bị hành động tác động lên).

Trong câu, “The man sang a song” (Người đàn ông đã hát một bài hát), thì hành động là “sang” (hát), và tân ngữ trực tiếp là “a song” (bài hát).

Nhiều động từ có thể là ngoại hay nội động từ, tùy thuộc vào việc động từ đó có hay không có tân ngữ. Trong câu, “The man sang” (Người đàn ông đã hát) thì hành động là “sang” (hát), nhưng lại không có tân ngữ. Động từ này sẽ ở dạng nội động từ.

Động từ itch có thể được dùng dưới dạng nội động từ hay ngoại động từ, nhưng cách nói “I’m itching these bites on my arm” (ý nói: Tôi đang gãi mấy vết cắn trên cánh tay) không phải cách dùng chuẩn.

Vì vậy, nếu một người không thể “itch something”, thì từ itch sẽ ở dạng ngoại động từ khi nào?

Itch là ngoại động từ khi có một thứ gì đó làm cho một người bị ngứa: “The label in this tee shirt itches the back of my neck” (Cái nhãn trong cái áo phông này làm phía sau cổ tôi bị ngứa).

Với vai trò danh từ, itch có nghĩa là cảm giác trên da gây ra sự thôi thúc phải gãi. Theo nghĩa bóng, itch mang nghĩa là mong muốn: “She has an itch to travel” (Cô ấy muốn đi du lịch). He has an itch for power (Anh ta muốn có quyền lực).

Động từ scratch có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa đi cùng với itch là nghĩa này:

Scratch: ngoại động từ. Chà hoặc cào nhẹ bằng móng tay hay móng vuốt để giảm ngứa.

Trong tiếng Anh chuẩn, itch có thể được dùng như một ngoại động từ, nhưng không phải do người gây ra ngứa.

Vì vậy, scratch that itch, and cut out the T-shirt labels that itch your neck (hãy gãi chỗ ngứa đó, và cắt bỏ đi mấy cái nhãn áo phông làm cổ bạn bị ngứa).

Nghe phát âm:

Itch: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Scratch: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *