Insidious và Invidious

Sự khác biệt giữa hai từ insidiousinvidious là gì? Còn hai từ perfidious pernicious khác nhau thế nào? Mặc dù bạn có thể có cảm giác tất cả các từ này đều tạo nên sự liên tưởng không hay, nhưng không có cặp từ nào trong số bốn từ này là đồng nghĩa.

Insidious xuất phát từ một từ mang nghĩa ambush (cuộc phục kích) trong tiếng Latinh (âm tiết thứ hai cùng gốc với từ sit [ngồi]). Insidious có nghĩa “xảo trá, không tin được” hoặc “quyến rũ”, với một nghĩa phụ là “khó thấy, không dễ phát hiện” ý nói về một tác động tích lũy từ từ. (Không giống với các ý nghĩa khác, đây là nghĩa trung lập, nhưng từ này ít được sử dụng ngoại trừ được dùng với ý tiêu cực). Ví dụ, trong thuật ngữ y tế, bệnh insidious là một căn bệnh vẫn còn ẩn náu trong cơ thể cho đến khi phát triển và tồn tại trong một thời gian. Hình thức danh từ là insidiousness, và hình thức phó từ là insidiously.

Trong khi đó, invidious lại có nguồn gốc từ một từ Latinh mà trong tiếng Anh là envy (sự thèm muốn, ghen tỵ). Invidious nói đến cảm giác hận thù, bất mãn, hoặc oán giận, hay hành vi khó chịu hoặc thậm chí là gây hại.

Perfidious (âm tiết thứ hai của từ này cùng gốc với fid- trong từ fidelity [trung thành]) mang nghĩa “bất trung” hay “không trung thành”; hình thức danh từ là perfidy. Trong khi đó, pernicious lại có nghĩa chết người, chí từ. (Âm tiết thứ hai cùng gốc với nox- trong từ noxious [độc hại]). Pernicious anemila (thiếu máu ác tính) là một dạng suy giảm tế bào máu đặc biệt nghiêm trọng, cũng có thể được gọi là insidious anemia (thiếu máu âm ỉ) do bệnh tấn công chậm; và pernicious scale còn được biết đến là San Jose Scale (vì được phát hiện ở thành phố San Jose, bang California), đây là một loài côn trùng phá hoại và làm chết cây cối.

Các hình thức danh từ và phó từ của invidious, perfidious pernicious cũng theo kiểu giống như của từ insidious (tức thêm đuôi –ness ở dạng danh từ và đuôi –ly ở phó từ).

Insidious (in·sid·i·ous): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf
Invidious (in·vid·i·ous): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *