If I Was hay If I Were

Theo quan điểm của nhà ngôn ngữ học  Geoffrey Pullum – đồng tác giả cuốn Cambridge Grammar of the English Language (CGEL) – thì cả hai cách dùng If I was và If I were đều có nghĩa tương tự trong một câu nói. Và cả hai hình thức này đều tồn tại trong cách dùng phổ biến.

Ví dụ:

Trong lời bài nhạc kịch Fiddler on the Roof, người bán sữa nghèo người Nga tên là Tevye đã hát câu “If I were a rich man” (Nếu tôi là một người giàu có).

Năm 1992, ngôi sao nhạc rock Bon Jovi đã hát “If I was your mother” (Nếu tôi là mẹ của bạn), nhưng sau đó, vào năm 2008, Beyoncé lại hát “If I were a boy” (Nếu tôi là con trai).

I wish I were twenty-two again …

(Tôi ước gì tôi được quay lại tuổi 22… )

… if I was Vassar, I wouldn’t take you …

(…nếu tôi là Vassar, tôi sẽ không…)

Khi tìm kiếm trên Google chúng ta có thể thấy kết quả với cấu trúc If I was hay If I were đều được chấp nhận

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng “I wish I was a rich man” không phải là cách dùng chuẩn và cách dùng sau có vẻ hợp lý:

  • If I was được dùng trong trường hợp giả định có căn cứ rõ rang và có thể đã thành thực  tế, mặc dù giả định đó đã không xảy ra. Ví dụ: “If she was ill, no wonder she left the party early” (Nếu như cô ấy ốm, thì chẳng có gì lạ khi cô ấy rời khỏi bữa tiệc sớm).
  • If I were được dùng trong trường hợp giả định ít hoặc không có khả năng đã thành thực tế. Ví dụ: If I were you

Đây cũng có thể là lí do trong các buổi phỏng vấn hay giao tiếp, người ta sẽ dùng if I were you và cho rằng if I was you là cách dùng không chuẩn.

RELAX:
Beyoncé – If I Were A Boy

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M]

Bon Jovi – If I Was Your Mother

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SY5-gPbJQo0]