I và Me

Như chúng ta đã biết, một số đại từ nhân xưng có hai dạng:

  • Một là được sử dụng với vai trò chủ ngữ của một động từ.
  • Hai là được dùng như một tân ngữ của một động từ hoặc giới từ.

Hình thức chủ ngữ: I, he, she, we, they

My sister and I live in Texas. We raise chickens. (subject forms)

Tôi và chị gái sống ở Texas. Chúng tôi nuôi gà. (Hình thức chủ ngữ)

Jack and she moved to Paris. They love it there. (subject forms)

Jack và cô ấy đã chuyển đến Paris. Họ thích sống ở đó. (Hình thức chủ ngữ)

Hình thức tân ngữ: me, him, her, us, them

Mary gave me your address. (indirect object of a verb)

Mary đã cho tôi địa chỉ của bạn. (Tân ngữ gián tiếp bổ nghĩa cho động từ)

The neighbors invited my wife and me to dinner. (object of a verb)

Hàng xóm đã mời vợ chồng tôi sang ăn tối. (Tân ngữ bổ nghĩa cho động từ)

We met him at the movies. We met her there too. We like them. (objects of a verbs)

Chúng tôi đã gặp anh ấy ở rạp chiếu phim. Chúng tôi cũng gặp cô ấy ở đó. Chúng tôi rất thích họ. (Tân ngữ bổ nghĩa cho động từ)

Jack writes to him every day. We went with them. (objects of prepositions)

Jack viết thư cho anh ta hằng ngày. Chúng tôi đã đi cùng với họ. (Tân ngữ bổ nghĩa cho giới từ)

Tuy nhiên thực tế thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe một số câu dạng sau, có thể là ngoài đời thực hay trong phim ảnh:

Me and my friends went to Miami.

(Tôi và các bạn đã đến Miami.)

The Governor invited my wife and I to dinner.

(Thống đốc đã mời vợ chồng tôi ăn tối.)

Me and my colleagues interviewed the suspect.

(Tôi và các đồng nghiệp đã hỏi cung nghi phạm.)

Him and his girlfriend were seen on the balcony.

(Người ta nhìn thấy anh ấy và bạn gái trên ban công.)

Make a reservation for Megan and I.

(Hãy đặt chỗ cho tôi và Megan.)

Có thể người nói hay các diễn viên đều “thừa hiểu” dùng thế nào là đúng, nhưng dường như họ không quan tâm về việc dùng cách nói chính xác ở đây, mà có lẽ họ muốn nói chuyện theo cách không chuẩn để thể hiện sự tự do thay vì cứng nhắc theo những quy tắc ngữ pháp mà họ thấy rất cổ hủ. Và nếu chúng ta nghe như vậy thường xuyên, thì cuối cùng sẽ thấy là “nghe có vẻ đúng”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *