Good và Well

Bạn đã từng nghe hoặc biết rằng câu trả lời thứ nhất dưới đây mới là câu trả lời chính xác cho câu hỏi “How are you?” (Bạn có khỏe không?)

Khóa học tiếng anh

+ Miễn Phí: Miễn phí học thử tới 6 bài giảng, hay mới trả tiền.

+ Dễ Học: Trung bình chưa tới 12 phút / mỗi bài học.

+ Review Khủng: Với gần 52.000 đánh giá 5*

  • “I’m good” (Tốt / Tôi khỏe)
  • “I’m well, thanh you” (Tôi khỏe, cảm ơn),

Sẽ không thực sự chính xác nếu bạn cho rằng good là một tính từ và well là một trạng từ, vì như ví dụ trên, cả good và well đều được dùng với vai trò tính từ.

Good và well mang nhiều chức năng chứ không chỉ là một phần trong câu nói:

The diner is noted for good food. (adjective)

Bữa tối được chú ý vì đồ ăn ngon. (tính từ)

A true statesman is dedicated to the common good. (noun)

Một chính trị gia chân chính cống hiến cho lợi ích của cộng đồng. (danh từ)

You speak French well. (adverb)

Bạn nói tiếng Pháp rất tốt. (phó từ)

He was ill, but now he is well. (adjective)

Anh ấy đã bị bệnh, nhưng hiện tại anh ấy đã khỏe rồi. (tính từ)

Life is like a well. (noun)

Cuộc đời giống như một cái giếng. (danh từ)

Với vai trò tính từ, well thường được dùng mang ý nghĩa là “có sức khỏe tốt”, hay “bình phục khỏi bệnh tật”. Ngoài ra well còn có nghĩa là “thịnh vượng, thuận lợi”, nghĩa này đã có trước đây hiện vẫn còn tồn tại trong các cụm từ “well to do” (thịnh vượng, giàu có), và “well off” (sung túc, thịnh vượng).

Một trong nhiều ý nghĩa của good là “đáng khen ngợi về mặt đạo đức, có đạo đức tốt”.

Trong một số trường hợp, ý nghĩa này lại được dùng để chế nhạo câu trả lời “I’m good”. Ví dụ, trong một tập phim 30 Rock, Tracy Jordan đã sửa lời một nhân vật khác khi người đó nói “I’m good” bằng cách đáp lại với câu: “Superman is good; you’re well” (Ý nói: Siêu nhân mới là người tốt [good], còn bạn chỉ khỏe thôi [well]).

Một ý nghĩa khác của good đó là “vừa ý, nguyên vẹn, không chán nản hay thất vọng”.

Mặc dù câu trả lời “I’m good” đôi khi nghe lạ tai đối với nhiều người, nhưng về mặt ngữ pháp thì câu này hoàn toàn không mắc lỗi.

Nếu bạn không quen với cách dùng này bạn có thể tránh dung nó trong khi giao tiếp, nhưng thực tế nó không hề sai.