Giới thiệu

Ý tưởng xây dựng website www.viettienganh.net  xuất phát từ chính khó khăn của bản thân admin mỗi khi soạn thảo email, chat, hoặc viết bất kỳ cái gì bằng tiếng Anh – Đó là sự không chắc chắn về cách viết của mình:

  • Câu mình viết đúng chưa, có thừa thiếu gì không, người ta có thường viết như vậy không.
  • Có nhiều từ đồng nghĩa thì nên dùng từ nào cho hợp ngữ cảnh
  • Từ này viết như vậy đã đúng chưa
  • … và tỉ tỉ thứ mình không chắc là mình đã viết đúng hay chưa.

Mình tạo nên blog viettienganh.net với mục đích biên soạn và chia sẻ lại một cách dễ hiểu, dễ nhớ, các tình huống mình gặp, các kiến thức mình đã tìm hiểu được để tránh các lỗi khi viết một nội dung bằng tiếng Anh.

Với mong muốn tạo ra một website thực sự hữu ích, có giá trị lâu dài dành cho tất cả mọi người qua đó giúp bạn củng cố thêm kiến thức về Tiếng Anh. Mình sẽ luôn dành thời gian để cập nhật bài viết mới cũng như sẵn sàng tiếp thu ý kiến chia sẻ đóng góp của bạn.

Bạn có thể follow Facebook để cập nhật và tham gia chia sẻ dễ dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *