Estimate và Guess

Trong quá trình học hoặc sử dụng Tiếng Anh chắc chắn chúng ta gặp hai từ Estimae và Guess rất nhiều, nghĩa cơ bản của Estimate là ước lượng, còn guess là phỏng đoán, vậy estimate và guess giống và khác nhau như thế nào?

Estimate bắt nguồn từ aestmare trong tiếng Latinh, có nghĩa là “đánh giá”. Thuật ngữ đó cũng là nguồn gốc của từ estimable mang nghĩa “có khả năng ước lượng được”.

Phan biet estimate va guess trong tieng Anh
Guess là một kết luận thông thường, mang tính tự phát, trong khi estimate lại là kết luận dựa trên suy nghĩa và/hoặc dữ liệu.Động từ estimate mang nghĩa về việc đánh giá mức độ, tính chất, hay giá trị của một thứ gì đó hoặc một việc gì đó, với hàm ý rằng kết quả được được đánh giá có căn cứ dựa trên ý kiến của chuyên gia hoặc sự hiểu biết của bản thân.

Danh từ estimate nghĩa là sự tính toán hoặc đánh giá kết quả. (Một thuật ngữ có liên quan là approximation nghĩa là “sự gần đúng, sự xấp xỉ, ước chùng”).

Động từ guess nghĩa là tin tưởng hoặc cho rằng, hình thành một quan điểm dựa trên ít hoặc không có bằng chứng, nghĩa là mức độ đúng đắn, chính xác của guess dựa trên cơ hội may mắn hoặc phỏng đoán.

Danh từ guess là một ý nghĩ hay ý tưởng nảy sinh (cũng dựa trên sự phỏng đoán là chính). Từ đồng nghĩa cho guess gồm có conjecturesurmise. Cũng giống như guess, hai từ này có thể được dùng ở cả hình thức động từ và danh từ.

Ngoài ra còn có các từ khác gần đồng nghĩa với guess mô tả suy nghĩ hay ý tưởng được trình bày có tính chính xác hơn, các từ này gồm có hypothesis (giả thuyết) và supposition (giả định), ngoài ra còn có theory (lý thuyết) và thesis (luận điểm).

Tóm lại, guess là một kết luận thông thường, mang tính tự phát, trong khi estimate lại là kết luận dựa trên suy nghĩa và/hoặc dữ liệu.

Estimate (es·ti·mate): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Guess: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf