Continuous và Continual

Continuous và Continual là một trong các cặp từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn đối với nhiều người vì cho rằng đây là 2 từ đồng nghĩa. Và dưới đây là cách phân biệt ý nghĩa và cách dùng của 2 từ “Continuous và Continual“.

Cả 2 từ đều là tính từ dùng để mô tả một sự việc diễn ra liên tục hay lặp lại về trong một khoảng thời gian.

Từ “Continuous” là từ dùng để chỉ một sự việc diễn ra liên tục không có sự ngắt quãng.

Còn từ “Continual” là từ dùng để chỉ một sự liên diễn ra liên tiếp, trong một quảng thời gian dài nhưng có sự ngắt quãng, thời gian nghỉ, hoặc có sự lặp lại.

Ví dụ:

  • The continuous humming of the fluorescent lights gave him a headache.
  • The continual street repair disrupted traffic for nearly two years.

2 trạng từ tương ứng của “continuous và continual” là “continuously và continually” và cũng có ý nghĩa tương tự.

Continuously là trạng từ được dùng để chỉ một sự việc nào đó xảy ra không có sự ngắt quãng. Continually, mặt khác là trạng từ được dùng để chỉ một sự việc lặp đi lặp lại thường xuyên.

Ví dụ:

  • The child screamed continuously as long as its mother was on the telephone.
  • In this part of the country it rains continually during April.

Sự nhầm lẫn khi sử dụng 2 từa này có thể xuất phát từ nguồn gốc của chúng, cả 2 từ “continuous và continual” đều có nguồn gốc từ từ “continuare” trong tiếng Latin, có nghĩa là “nối lại” hoặc “kết nối”.

Theo thời gian, 2 từ đó dần dần được dùng với ý nghĩa khác nhau và chỉ khác nhau mấy chữ cái ở cuối.

Một lỗi mà người dùng thường gặp nhất là dùng từ “continuously” để nói về những sự việc lặp lại không có chủ ý, mà đúng ra phải dùng từ “continually“.

Ví dụ:

  • Không chính xác: My grandmother corrects my grammar continuously.
  • Đúng ra phải là: My grandmother corrects my grammar continually.

Ở ví dụ trên, thì người bà không thể lúc nào cũng sửa lỗi ngữ pháp cho cháu được, chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Một ví dụ khác:

  • It is hard to get a word in edgewise with her because she talks continuously.
  • It is hard to get a word in edgewise with her because she talks continually.

Một người cứ dành nói luyên thuyên không có nghĩa là người đó cứ nói không ngừng được.

Từ “continuously” có thể được dùng trong các bài viết về lịch sử hay khảo cổ học để nói về một cái gì đó tồn tại trong một quãng thời gian nào đó với hàm ý về giá trị lịch sử hay sự vĩ đại, lâu bền.

Ví dụ:

  • Because it has been used continually for almost two thousand years, Rome’s Pantheon is well preserved.

Trong ví dụ trên, việc dùng từ “continually” không có gì sai.

Nhưng để để nói lên sự trường tồn của Pantheon, người ta dùng từ “continuously“, mặc dù xuyên suốt thời gian tồn tại chắc chắn có những lúc nó được đóng cửa để trùng tu hay cải tạo.

Do đó, ví dụ trên thường được viết như sau:

  • Because it has been used continuously for almost two thousand years, Rome’s Pantheon is well preserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *