Congenial và Genial

Sự khác biệt giữa hai từ congenial genial là gì? Cả hai đều xuất phát từ thuật ngữ Latinh (thuật ngữ này cũng đã phát triển thành từ genius), nhưng ý nghĩa của chúng phần lớn lại khác nhau.

Genial có nghĩa là “thân thiện”, “đồng cảm” hay “hòa nhã”; từ này cũng mô tả một người bộc lộ hoặc được chú ý vì thiên tài hay tài năng, nhưng cách dùng như vậy lại hiếm. Genial cũng có thể đề cập đến một người (“She has a genial personality” – Cô ấy có một tính cách vui vẻ), một vật vô tri vô giác hay một hiện tượng (“The weather was genial yesterday” – Thời tiết hôm qua thật ấm áp).

Mặc dù congenial có thể đồng nghĩa với genial, nhưng ý nghĩa của từ này thường nói về một người có thái độ hòa đồng và/hoặc vui vẻ (“He is a congenial host” – Anh ta là một người chủ nhà vui vẻ) hoặc tính tình hòa thuận, hay một người đồng cảm (“Their congenial interest in the matter may help them cooperate” – Sự quan tâm thông cảm lẫn nhau trong vấn đề này có thể giúp họ hợp tác được với nhau).

Người viết cần chú ý tránh phạm phải lỗi thêm một chữ cái thừa vào từ sẽ tạo thành từ khác. Hai từ sau đây thừa một chữ t so với hai từ gốc, mặc dù gần giống genialcongenial, nhưng chúng lại không có quan hệ gì với các từ trên cũng chẳng có liên quan gì với nhau: Genital đề cập đến các cơ quan sinh dục, và congenital thường nói đến bệnh tật hoặc các đặc điểm yếu tâm lý.

Bệnh bẩm sinh của cơ thể là căn bệnh có hoặc tồn tại từ khi sinh ra hoặc mắc phải trong thời kỳ mang thai và không phải do di truyền; người ta cũng có thể mô tả một người nào đó có nỗi sợ hãi hay nỗi ám ảnh bẩm sinh về một cái gì đó. Đôi khi, mọi người cũng có tính bẩm sinh ở một số khía cạnh về bản chất – ví dụ như a congenital liar (kẻ nói dối bẩm sinh) là một người thường xuyên dối trá.
Congenial

Congenial(con·gen·ial): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf
Congenital (con·gen·i·tal): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Genial (gen·ial): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf
Genital (gen·i·tal): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *