Compared To và Compared With

Bài viết này giải thích ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 cụm từ “Compared to” và “Compared with“.

Câu hỏi đặt ra là:

Khi so sánh sự vật hoặc sự việc này với sự vật hoặc sực việc khác trong tiếng Anh thì nên dùng “compared to” hày là “compared with”? Ý nghĩa 2 cách dùng này giống hay khác nhau?

Khóa học tiếng anh

+ Miễn Phí: Miễn phí học thử tới 6 bài giảng, hay mới trả tiền.

+ Dễ Học: Trung bình chưa tới 12 phút / mỗi bài học.

+ Review Khủng: Với gần 52.000 đánh giá 5*

Ví dụ:

  • Nên viết là: “compared to previous years”
  • hay là: “compared with previous years”

Phần chú giải dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và tránh sử dụng nhầm lẫn 2 cụm từ này.

Chú giải 1

To compare to: là chỉ ra hoặc nhấn mạnh sự tương đồng của các sự vật hoặc sự việc được so sánh, kể cả khi 2 sự vật sự việc được so sánh khác nhau hoàn toàn.

To compare with: được dùng chủ yếu để chỉ ra sự khác nhau giữa hai sự vật sự hoặc việc được so sánh kể cả khi chúng có sự tương đồng.

Ví dụ:

Một Cuộc sống hoặc cuộc đời (life) sẽ được “compared to” với một cuộc hành hương (pilgrimage), một vở kịch (drama), hoặc một trận chiến (battle).

Một hội nghị (Congress) có thể sẽ được “compared with” với quốc hội của một nước (Parliament),

Thủ đô Paris của Pháp thì có thể được “compared to” với sự cổ kính của thủ đô Althen của Hy Lạp, cũng có thể được “compate to” với sự hiện đại của thủ đô London.

Chú giải 2:

Compared to” được dùng với ý khẳng định sự sự tương đồng giữa các sự vật hoặc sự việc được so sánh.

Ví dụ:

“She compared her work for women’s rights to Susan B Anthony’s campaign for women’s suffrage.”

(Tạm dịch là: Cô ấy “compare” (sánh) những việc cô ấy làm về quyền phụ nữ “to” với (giống như) chiến dịch của Susan B Anthony về quyền bầu cử của phụ nữ. Susan B Anthony là sáng lập của National Woman Suffrage Association, Mỹ năm 1869)

Compared with” được dùng với mục đích sắp xếp các sự vật sự việc được so sánh lại với nhau để diễn đạt sự giống hoặc khác nhau giữa chúng.

Trong trường hợp này, “compared with” được dùng cho cả mục đích nhấn mạnh sự giống nhau hoặc khác nhau.

Ví dụ:

“His time was 2:11:10 compared with 2:14 for his closest competitor”

(Tạm dịch là: Thời gian hoàn thành (phần thi) của anh ấy là 2:11:10 “compared with” 2:14 của đối thủ gần nhất xếp sau anh ấy)

Chú giải 3:

Cả hai giới từ (preposition) “to” và “with” có thể được sử dụng đi sau từ compare, không có cách dùng nào là chính xác hơn nhưng nhưng có sự khác nhau về mặt ý nghĩa khi dùng trong câu.

Compared to” được dùng khi mục đích của câu là so sánh các sự vật hoặc sự việc có tính tương đồng, và mục đích của sự so sánh là thể hiện sự giống nhau giữa các sự vật hay sự việc,

Ví dụ:

“I hesitate to compare my own works to those of someone like Dickens.”

(Tạm dịch là: “Tôi ngại phải so sánh (compare) công việc của tôi với (to) (như là) công việc của những người như Dickens.”)

Compared with” mặt khác, được dùng với ngụ ý rằng sự khác nhau giữa các sự vật sự việc được so sánh mới là điều quan trọng và là mục đích của câu dù các sự vật sự việc đó có tính tương đồng hay không.

Ví dụ:

“We compared the facilities available to most city-dwellers with those available to people living in the country.”

(Tạm dịch: Chúng tôi so sánh (compared) các cơ sở hạ tầng có sẵn dành cho cư dân tại các thành phố với (to) những thứ hiện có dành cho dân ở các vùng nông thôn.)

Kết luận

Từ các giải thích và ví dụ trên, thì chúng ta nên dùng “compared to” và “compared with” như sau.

  • Dùng “compared to” nếu mục đích của sự so sánh là thể hiện sự giống nhau và tương đồng giữa các sự vật và sự việc được so sánh.
  • Nếu muốn nhấn mạnh sự khác nhau hoặc dùng câu với với ngụ ý sự khác nhau giữa các sự vật sự việc được so sánh là quan trọng hơn, thì dùng “compared with“.

Bên lề:

Nếu từ “compare” được dùng như một nội động từ, thì từ đi kèm sau nó là từ “with”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *