Collegial và Collegiate

Cả hai từ collegial collegiate cùng với từ gốc college và từ liên quan colleague, đều xuất phát từ college trong tiếng Latinh có nghĩa là “đồng nghiệp”. Nhưng phần lớn thì collegial nói đến tâm trạng, trong khi collegiate là một tính từ cụ thể hơn.

Colleague (đồng nghiệp) là một người mà cùng làm việc hoặc tương tác trong công việc, trong văn phòng chính phủ, hay môi trường tôn giáo, và mặc dù collegial có thể nói đến sự phân chia chính quyền hoặc quyền lực giữa các đồng sự trong cả hai bối cảnh thuộc tôn giáo và không thuộc tôn giáo, nhưng ý nghĩa chính vẫn chỉ một sự thân thiết đầy giá trị. Tuy nhiên, đôi khi từ này được dùng như từ đồng nghĩa của collegiate với một ý nghĩa đặc biệt.

Cách dùng chính của từ đó là đề cập đến sinh viên đại học hoặc các hoạt động; ví dụ như các cuộc thi đấu thể thao giữa các đội đại diện cho các trường cao đẳng hay đại học khác nhau được gọi là thể thao liên trường. Tuy nhiên, collegiate cũng nói đến một tổ chức tôn giáo nhất định được đề cập dưới đây.

Chính bản thân từ college thường đề cập đến một trường đại học, hay ý nghĩa về một cao ốc hay khuôn viên các tòa nhà và các cơ sở khác hoặc có nghĩa về sinh viên, giảng viên và quản lý của trường đó. College có thể là một cơ quan khoa học xã hội truyền thống hay có chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, hoặc các lĩnh vực dạy nghề như trường thương mại.

Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ một bộ phận hợp thành một trường đại học, thường bao gồm nhiều khoa cung cấp các khóa học trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như trường đại học khoa học. Thông thường, khi các trường mở rộng quá nhiều đến nỗi bị chia nhỏ ra để hiệu quả về hành chính và giáo dục, thì các trường này sẽ thay đổi sang địa vị của một trường đại học. (Từ đó bắt nguồn từ thuật ngữ Latinh và tiếng Anh là universe [vũ trụ, toàn nhân loại]; trong khi đó, varsity – một biến thể rút ngắn và sửa đổi của từ university – là tiếng lóng Anh Anh của từ university và đề cập chung đến đội hình chính dựa vào đội thể thao của trường, hoặc đôi khi là nói đến nỗ lực cạnh tranh khác.

Các cách dùng khác của thuật ngữ college là nói đến cho một nhóm các thành viên giáo sĩ sống và làm việc cùng nhau, nói về nhóm bất kỳ gồm những người có cùng sở thích hoặc mục tiêu, hoặc phổ biến nhất là dùng trong thuật ngữ “electoral college” chỉ một nhóm người được lựa chọn để bầu ra một người làm việc cho văn phòng chính trị.
Collegial (col·le·gi·al): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Collegiate (col·le·giate): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf