Cannot, Can’t, và Can Not

Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ “cannot” được viết thành hai từ thành “can not” là sai, nhưng cả hai hình thức này đều có thể chấp nhận được.

Nhất là khi thử tìm từ “can not” trên mạng (Google), bạn sẽ nhận được một danh sách gợi ý có ghi cannot.

Theo mục từ trong từ điển Oxford, cannot là: “cách viết can not thông thường hiện nay”.

Các trích dẫn minh hoạ cho dạng phủ định trong từ điển Oxford cho thấy có cannot, can not, và thậm chí cả canot, và còn có dạng rút gọn can’t.

Phan biet cannot va can not
Khi bạn tìm từ “can not” trên mạng, bạn sẽ được gợi ý với từ cannotCả cannot và can not đều là các cách viết được chấp nhận, nhưng cách đầu tiên được dùng nhiều hơn. Bạn sẽ sử dụng can not khi hình thức “not” là một phần của cấu trúc khác như “not only”.

Trang web về ngôn ngữ của Đại học bang Washington cho biết: Hai cách viết [cannot / can not] chủ yếu có thể hoán đổi cho nhau, nhưng đến nay “cannot” vẫn là phổ biến nhất và có lẽ bạn nên sử dụng cách viết này khi bạn muốn nhấn mạnh: “No, you can not wash the dog in the Maytag” (Không, bạn không thể tắm cho con chó trong Maytag được).”

Và điểm mấu chốt là không có sự khác biệt về ý nghĩa giữa cannot và can not.