Cách Viết Thứ Ngày Tháng Trong Tiếng Anh

Bài này giải thích cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh cho trường hợp người viết sử dụng tiếng Anh – Anh, tiếng Anh – Mỹ, tiếng Anh Quốc tế, và trong các bài thi IETLS.

Tùy thuộc ngữ cảnh bạn đang viết để chọn cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh phù hợp.

Cùng một thông tin thứ, ngày, tháng, năm, nhưng viết trong một lá thư hoặc email một cách lịch sự sẽ khác, viết để ghi nhớ hoặc cung cấp thông tin thì có thể dùng một định dạng khác.

Thậm chí cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh – Anh cũng có định dạng khác với tiếng Anh – Mỹ.

Thông thường thì viết càng dài càng mang tính lịch sự.

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh – Anh

Trong tiếng Anh – Anh được dùng ở nước Anh và một số nước khác như Úc (Australia) thì thứ tự sẽ là Ngày – Tháng – Năm.

Ví dụ: Ngày 15 tháng 9 năm 2014 có thể được viết như sau theo thứ tự tăng dần của độ phức tạp trong cách viết.

 • 15 Sept
 • 15 September
 • 15 September 2014
 • 15th September 2014
 • the 15th of September 2014
 • the 15th of September, 2014

2 cách viết dưới cùng lịch sự hơn các cách viết phía trên.

2 từ “the” và “of” không bắt buộc, nhưng nếu có thì phải viết cả 2, nếu chỉ viết một trong 2 từ là viết sai.

Ví dụ 2 cách viết sau là sai:

 • the 15th September
 • 15th of September

Dấu phẩy “,” giữa tháng và năm không thực sự cần thiết nhưng bạn có thể viết nếu muốn.

Nếu bạn muốn viết thứ trong tuần thì phải viết trước ngày, và phải viết theo sau là dấy phẩy “,” hoặc cặp từ “the” và “of”.

Ví dụ:

 • Monday, 15 September 2014
 • Monday the 15 of September, 2014

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh – Anh dạng số

Bạn có thể viết thông tin ngày tháng năm dạng rút gọn bằng số theo một trong các định dạng dưới đây.

Nhớ là trong tiếng Anh – Anh thì viết ngày trước, rồi mới đến tháng và năm.

Ví dụ:

 • 15/9/14, hoặc 15-9-14, hoặc 15.9.14
 • 15/09/2014, hoặc 15-09-2014, hoặc 15.09.2014
 • 15sept2014 hoặc 15-sept-2014

Dấu phân cách các giá trị ngày tháng năm thường được dùng là dấu xiệt tới “/”, nhưng bạn cũng có thể dùng dấu gạch ngang “-“, hoặc dấu chấm “.”.

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh – Mỹ

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh – Mỹ cũng tương tự, chỉ khác là tháng được viết trước ngày.

Ví dụ:

 • Sept 15
 • September 15
 • September 15, 2014
 • Monday, September 15, 2014

Cách viết với cặp từ “the” và “of” ít được sử dụng trong tiếng Anh – Mỹ mặc dù cách viết này không sai.

Ví dụ định dạng ngày tháng sau ít được sử dung trong tiếng Anh – Mỹ:

 • April the 13th
 • April 13th

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh – Mỹ dạng số

Cách viết thứ ngày tháng ở dạng số thu gọn trong tiếng Anh – Mỹ cũng tương tự, cũng sử dụng 1 trong 3 ký tự phân cách là dấu xiệt tới, dấu gạch ngang, và dấu chấm.

Chỉ khác là tháng được viết trước ngày.

Ví dụ:

 • 09/15/14 hoặc 09.15.14 hoặc 09-15-14
 • 09/15/2014 hoặc 09.15.2014 hoặc 09-15-2014
 • Sept. 15, 2014

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh Quốc Tế

Để tránh tình trạng hiểu sai thông tin về ngày tháng giữa những người dùng tiếng Anh – Anh và tiếng Anh – Mỹ, người ta quy định một cách viết thư ngày tháng trong tiếng Anh chuẩn quôc tế theo định dạng YYYY-MM-DD.

Tức là viết Năm, tới Tháng, rồi tới Ngày.

Cách viết này sẽ tránh được trường hợp hiểu nhầm khi người Úc hay người Anh viết ngày February 3, 2019 thành 03/02/2019, trong khi người Mỹ viết thành 02/03/2019.

Ví dụ, ngày January 1, 2018 sẽ được viết thành 2018 January 1 theo định dạng quốc tế cũng giúp cách viết đỡ phức tạp hơn khi không cầu dấu phẩy “,”.

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh khi thi IELTS

Dù có dịnh dạng cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh như thế nào thì người sử dụng tiếng Anh – Anh vẫn sẽ viết ngày trước, và người sử dụng tiếng Anh – Mỹ sẽ viết tháng trước.

Do đó khi làm bài thi IETLS bạn có thể viết ngày trước hay tháng trước đều được.

Tuy trong bài thi IETLS bạn có thể dùng bất kì định dạng nào, viết ngày trước hay viết tháng trước đều được chấp nhận.

Điều bạn cần chú ý là ngữ cảnh bài viết để sử dụng đúng định dạng thứ ngày tháng.

Nếu đề bài yêu cầu viết cho bạn bè hoặc người thân, thì có thể sử dụng cách viết đơn giản, rút gọn, nếu viết trong ngữ cảnh công việc cho đối tác hoặc sếp của mình thì phải sử dụng định dạng mang tính lịch sự cao hơn.

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh trong ngữ cảnh lịch sự

Ví dụ trong bài viết mang tính lịch sử cao hơn, bạn sẽ viết “cannot” thay vì “can’t“, “would not” thay vì “wouldn’t”.

Do đó, nếu đề bài thi viết IETLS yêu cầu bắt đầu bằng “Dear Sir or Madam” thì bạn nên viết ngày tháng nam theo định dạng đầy đủ, lịch sự.

Tuy nhiên, dù đề bài viết IETLS trong ngữ cảnh lịch sự, thì bạn vẫn có thể viết tắt tên tháng như sau: Jan, Feb, Mar, Apr, May, June, Jul, Aug, Sept / Sep, Oct, Nov, Dec.

Dù bạn sử dụng cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh – Anh hay tiếng Anh – Mỹ trong ngữ cảnh lịch sự, thì năm nên được viết đầy đủ.

Ví dụ:

 • Viết “Sept 2014” thay vì “Sept 14”.
 • Viết đầy đủ dạng “15th September 201” hoặc “September 15, 2014” thay vì viết thuần số dạng: 09/15/2014 hay 15/09/2014.

Chú ý, ký tự đầu tiên của Tháng bằng chữ luôn phải viết hoa.

Cách viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh trong ngữ cảnh không cần lịch sự

Nếu không cần tính lịch sự khi viết, bạn có thể viết thứ ngày tháng trong tiếng Anh hoàn toàn bằng số với các khi tự phân cách thay vì viết đầy đủ tên tháng.

Và năm cũng có thể được viết tắt với 2 chữ số.

Ví dụ:

 • 09/15/2014
 • 15.09.14

Tất nhiên bạn vẫn có thể viết tên tháng ở dạng rút gọn cho nhanh và gọn gàng.

Ví dụ:

 • 15 September 2014 → 15 Sep 2014
 • 15 September → 15 Sep

Định DạngTiếng Anh – AnhTiếng Anh – Mỹ
Dạng chữ15 Sept
15 September
15 September 2014
15th September 2014
the 15th of September 2014
the 15th of September, 2014
Sept 15
September 15
September 15, 2014
Monday, September 15, 2014
Dạng số15/9/14, hoặc 15-9-14, hoặc 15.9.14
15/09/2014, hoặc 15-09-2014, hoặc 15.09.2014
15sept2014 hoặc 15-sept-2014
09/15/14 hoặc 09.15.14 hoặc 09-15-14
09/15/2014 hoặc 09.15.2014 hoặc 09-15-2014
Sept. 15, 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *