Barbaric và Barbarous

Hai từ barbaric và barbarous gần như có thể thay thế cho nhau, mặc dù về phần ý nghĩa, thì một từ được ưa dùng hơn từ còn lại. Tuy nhiên, từ barbaric thích hợp hơn với ý nghĩa về sự tàn ác hoặc tính lỗ mãng, thô bạo, trong khi đó, từ barbarous lại hàm ý rõ nét hơn về cách cư xử tự nhiên, chất phác. Hình thức danh từ barbarian cũng được dùng như một tính từ.

Hành vi hoặc các đặc điểm khác bị xem là barbaric hay barbarous tức là những điểm khiến chúng ta nghĩ đến một mức độ đạt được về văn hóa giữa sự tàn bạo và văn minh. Các tính từ này cũng nói đến những hành động vô độ không có chừng mực hoặc những hành động mà một người lịch sự xem là cổ hủ, thô sơ, lập dị, hoặc thô lỗ, vụng về.

Nguồn gốc của các từ này là từ Latinh barbaria mang nghĩa “nước ngoài”; ý nghĩa này xuất phát từ thuật ngữ barbaros trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nước ngoài’ hoặc “xa lạ”. Về cơ bản, nghĩa này có khả năng bắt nguồn từ ý tưởng cho rằng những lời nói ở các ngôn ngữ xa lạ nghe giống như lời nói lảm nhảm vô nghĩa và có thể khi được thu lại nghe như một cái gì đó gần giống với “bar-bar”. (Các từ babbe [nói lảm nhảm] và blabber [người hay nói ba hoa] có thể có liên quan với từ barbarian [dã man, thô lỗ]).

Cách dùng trong tiếng Latinh đề cập đến bất kỳ ai không bị ảnh hưởng văn hóa của đế chế La Mã, và ý nghĩa sau của từ barbarian hàm ý một người nào đó không nói ngôn ngữ của họ; những ý nghĩa này về sau được mở rộng để nói đến một người thô lỗ, cục cằn nào đó.

Cái tên Barbara có chung gốc từ nguyên này với ý nghĩa thú vị của từ “exotic” (kỳ cục, đẹp kỳ lạ) hơn là nghĩa khó chịu của “strange” (xa lạ, lập dị); một vị thánh tên Barbara đã phổ biến cái tên này cho những người theo đạo Cơ-đốc.

Gốc của danh từ riêng Barbary là nguồn gốc gây nên nhiều tranh cãi, đề cập đến những vùng đất dọc theo bờ biển phía bắc châu Phi. Gốc từ này bắt nguồn từ Berber, đây là một thuật ngữ tiếng Ả Rập dành cho những người dân Bắc Phi sống ngoài lãnh thổ Ai Cập. Berber có thể có nguồn gốc địa phương, hoặc xuất phát từ tiếng Ả Rập (với ý nghĩa giống với “babbler” [người nói nhiều, hay bép xép]), hoặc cũng có thể được vay mượn từ tiếng Đức.

Barber (thợ cắt tóc) không liên quan gì với các từ và tên ở trên; barber bắt nguồn từ thuật ngữ barba trong tiếng Latinh có nghĩa là “beard” (râu). Chính bản thân từ đó có thể có cùng nguồn gốc với barber qua một từ sơ khai chung.

Barbaric (bar·bar·ic): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Barbarous (bar·ba·rous): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf