Avenge và Revenge

Sự khác nhau giữa avengerevenge là gì? Mặc dù avenge phổ biến hơn và revenge lại thường được dùng như một danh từ, nhưng hai từ này có thể dùng thay thế nhau dưới dạng động từ,

Cả avengerevenge đều dùng chung một gốc từ Pháp – Anh venger có nghĩa là “to avenge” (báo thù) (bắt nguồn cơ bản từ vindicare trong tiếng Latinh, đây cũng là gốc của từ vindicate [minh oan] và vindication [sự xác minh]). Hai từ này mang nghĩa “báo thù, trả đũa cho một sai lầm, hoặc hành động xấu, bất công”.

Phan biet avenger va revenger trong tieng Anh
Cả avenge và revenge đều dùng chung một gốc từ Pháp – Anh venger(Từ avenge thì hơi cao hứng trong giọng nói hơn từ revenge, ngụ ý trừng phạt chính đáng chứ không phải chỉ là trả đũa lại). Tuy nhiên, khác với revenge, từ avenge không được dùng dưới hình thức danh từ mang nghĩa “sự trả thù, sự trả đũa”. Ngoài ra, một người thực hiện hành động trả thù avenge sẽ là avenger (kẻ báo thù), nhưng revenge thì lại không có hình thức tương tự như vậy

Venge (trả thù) – một biến thể cổ – là nền tảng của danh từ vengeance, có nghĩa đen gần như đồng nghĩa với revenge (cũng như trường hợp avenge và động từ revenge, danh từ vengeance có ý nghĩa cao cả hơn danh từ revenge), nhưng trong thành ngữ “with a vengeance” thì lại có nghĩa là ‘’quá mức” hoặc “dữ dội, kịch liệt”. Tính từ vengeful (trạng từ vengefully và danh từ vengefulness mang nghĩa “mức độ của cảm giác hận thù) cũng xuất phát từ hình thức cổ xưa.

Một người cũng có thể được cho là revengeful (hay thù hằn, mang mối thù hằn), và hành động revengefully (một cách thù hằn) hoặc cảm thấy revengefulness (tính hận thù), nhưng đây là những biến thể không cần thiết của các hình thức đơn giản hơn được mô tả ở trên.

Avenge (a·venge): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf
Revenge (re·venge): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *