Artist và Artisan

Có lẽ không ít người thắc mắc về việc phân biệt hai từ artist và artisan trong Tiếng Anh. 

Từ artist chủ yếu đề cập đến việc tạo ra các sản phẩm hữu hình hay vô hình biểu hiện tính sáng tạo và trí tưởng tượng vì lý do thẩm mỹ hay tính nghệ thuật.

Trong khi đó, artisan lại đề cập đến sản xuất hàng thủ công. Tuy các mặt hàng thủ công cũng cần có tính sáng tạo, trí tưởng tượng và thậm chí cần có tính chất thẩm mỹ, nhưng các sản phầm này được thiết kế rất thiết thực dù cho người ta sở hữu chúng chỉ để trang trí.

Nói cách khác, Artist là người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hay còn gọi là nghệ sĩ, còn Artisan là người tạo ra các sản phẩm hàng thủ công hay còn gọi là nghệ nhân.

Theo định nghĩa về chuyên môn thì 2 từ này không khác nhau về kết quả nhưng khác nhau về mặt chức năng.

Phan biet artist va artisan
Artist là người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hay còn gọi là nghệ sĩArtist là một từ chung dành cho những người sáng tạo nghệ thuật, ở nghĩa mở rộng, thì một người có năng khiếu khiếu ở một khía cạnh năng lực nào đó, thậm chí là một kẻ lừa bịp tài ba cũng có thể được gọi là một artist. Bạn có phải là một artist không nhỉ 😉

Ngược lại, ngoài artisan còn có nhiều thuật ngữ được dùng để gọi các nghệ nhân, đặc biệt là chúng được phân biệt cụ thể về giới tính, ví dụ: craftsman và craftswoman. Craftperson là từ chung nhưng nhiều người là nghệ nhân lại thích được gọi là artisans hơn. (Từ gốc Latinh của thuật ngữ này là aritre có nghĩa là “hướng dẫn nghệ thuật”).

Phan biet artisan va artist
Artisan là người tạo ra các sản phẩm hàng thủ công hay còn gọi là nghệ nhân

Một số từ khác xuất phát từ art (“nghệ thuật”):

Artifact: có nghĩa là một sản phẩm hay một vật được làm ra bởi con người

Artifice: có nghĩa ban đầu là “tài nghệ”, nhưng nó thường được dùng với nghĩa thứ hai là “xảo quyệt”, từ này còn được sử dụng đề cập đến sự lừa dối hay lừa

Artificer: kẻ gian xảo, người xảo quyệt (mặc dù từ này cũng đôi khi được dùng với ý nghĩa của từ artisan.

Artificial: nhân tạo, được dùng để nói đến những thứ không được sản xuất tự nhiên.

Artful: ban đầu chỉ có nghĩa là khéo léo về kĩ năng nghệ thuật, nhưng sau đó lại chủ yếu mang nghĩa là “khôn ngoan, xảo quyệt, xảo trá”

Artless: ban đầu được dùng để chỉ sự thiếu tài năng nhưng sau đó thường được dùng để nói đến sự vụng về trong lời nói hay hành động.

Ngoài ra, Art được dùng kết hợp với các thuật ngữ khác để nói về các loại hình nghệ thuật như art film (phim nghệ thuật), art rock (đá nghệ thuật) cũng như các hoạt động nghệ thuật như art deco (Trang trí nghệ thuật hay nghệ thuật trang trí)…

Artist (art·ist): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Artisan (ar·ti·san): http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf