A Game Plan

A Game Plan: Thành ngữ The Game Plan hay A game plan là một cách để hỏi ai đó về chi tiết của một kế hoạch, một dự định hay các bước tiếp theo để hoàn thành việc gì đó.

Trong thể thao, a game plan là tập hợp các chỉ dẫn cho các vận động viên làm theo để có thể giành chiến thắng.

Trong cuộc sống bình thường thì nó có thể là kế hoạch hoặc cuộc hẹn cho bữa tối, xem kịch hay thậm chi là đi xem thi đấu môn thể thao nào đó.

Ví dụ:

A: So what’s the game plan? What are we doing tonight?

B: We’re not sure yet. What do you want to do?

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=niT8UyWo8JM]