A basket case

A basket case: Được dùng trong trường hợp bạn phải trải qua nhiều stress, có quá nhiều sự việc xảy đến với bạn, hoặc bạn cố gắng làm nhiều việc cùng lúc, và cuốc sống trở nên rất khó khăn. Sự căng thẳng thần kinh đè nặng bạn, tạo cảm giác tuyệt vọng. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ A basket case.

Ví dụ:

Grolia has a lot of things going on in her life right now. Her parents are sick, her car is not working, she’s building a new house and she just got a new job. One more thing and she’s going to be a basket case.

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=rcSz8s5ZfkM]