5 Cách Dùng Quen Thuộc Của Từ Past

Hẳn nhiều người biết từ Past trong Tiếng Anh nghĩa là gì, bài viết dưới tóm tắt lại 5 cách dùng thường gặp của từ Past trong Tiếng Anh.

5 Cách Dùng Quen Thuộc Của Từ Past

 1. Past – nói đến sự định vị

Từ past định vị một điều gì đó hoặc một thứ gì đó về thời gian, và đôi khi cả trong không gian nữa. Từ này có thể được sử dụng với vai trò là tính từ, danh từ hoặc phó từ.

 1. “Past” với vai trò là tính từ
5 cách dùng của từ Past trong tiếng Anh

Từ điển Oxford đã đưa ra định nghĩa đầu tiên cho từ past khi đóng vai trò tính từ là: “Bị cuốn đi theo thời gian; trôi qua; bỏ đi; vượt qua”. Ví dụ:

“The days for mourning are now past.”

“Những ngày để tang thương tiếc giờ đây đã qua rồi.”

Khi được dùng cho một nhóm người, từ past cũng có thể mang nghĩa: “Đã đang phục vụ cho nhiệm kỳ của một người nào đó; trước, cũ” (theo từ điển Oxford).

“All past presidents of the United States were male.”

“Tất cả các Tổng thống tiền nhiệm của Hoa Kỳ đều là nam giới.”

Và trong ngữ pháp, chúng ta có nhiều ví dụ sử dụng từ past như một tính từ, chẳng hạn như dùng trong “past tense” (quá khứ đơn) và “past participle” (quá khứ phân từ).

 1. “Past” với vai trò là danh từ

Ý nghĩa chủ yếu dành cho hình thức danh từ của past được đưa ra bởi từ điển Oxford là: “Thời gian đã trôi qua; một thời kỳ, hoặc suốt thời gian, trước hiện tại.”

“In the past, standards were higher.”

“Trong quá khứ, các chuẩn mực cao hơn hiện tại.”

“We cannot live in the past.”

“Chúng ta không thể chìm đắm trong quá khứ.”

 1. “Past” với vai trò là giới từ

Với vai trò giới từ, past có thể mang ý nghĩa: “Qúa về thời gian; sau; quá tuổi hoặc quá thời gian; (với việc chỉ rõ thời gian trong ngày) quá nhiều phút, hoặc một phần tư hay nửa giờ, sau một giờ cụ thể.” (theo từ điển Oxford)

“It is almost half past five.”

“Gần năm giờ rưỡi rồi.”

Từ past này cũng có thể được sử dụng để chỉ vị trí: “Vượt ngoài phạm vi; xa hơn nữa; phía bên kia; đến một điểm xa hơn.” (theo từ điển Oxford)

“My house is the one just past the turning.”

“Nhà của tôi là căn nhà nằm quá chỗ ngoặt.”

 1. “Past” với vai trò là phó từ

Ý nghĩa đầu tiên mà từ điển Oxford trích dẫn chỉ rõ past được dùng với vai trò như một phó từ đó là: “Để vượt qua hoặc đi qua, trôi qua; qua”. Ví dụ:

“The ball sped past the goalkeeper.’

“Quả bóng bay nhanh vượt qua thủ môn.”

Past 1 là gì?

Past 1 chính là thì quá khứ đơn trong tiếng Anh, còn được gọi là “Simple Past Tense”. Thì này được sử dụng để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và đã hoàn thành.

Ví dụ:

 1. I walked to the store yesterday. (Tôi đi bộ đến cửa hàng vào ngày hôm qua.)
 2. She finished her homework last night. (Cô ấy hoàn thành bài tập vào đêm qua.)
 3. They watched a movie on Saturday. (Họ xem một bộ phim vào thứ Bảy.)

Trong các ví dụ trên, động từ được sử dụng với dạng quá khứ “walked”, “finished” và “watched” để diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ. Nó cũng có thể được kết hợp với các từ hoặc cụm từ chỉ thời gian quá khứ như “yesterday”, “last night” và “on Saturday”.

Khi sử dụng Past 1, chúng ta cần lưu ý đến việc sử dụng động từ “to be” trong thì này, nó có dạng “was” cho ngôi thứ nhất số ít (I) và “were” cho các ngôi khác như he/she/it, we/you/they.

Ví dụ:

 1. I was at the party last night. (Tôi đã có mặt ở bữa tiệc vào đêm qua.)
 2. They were happy to see their friends. (Họ rất vui khi gặp bạn bè của mình.)
 3. She was not feeling well yesterday. (Cô ấy không cảm thấy khỏe vào ngày hôm qua.)