10 Cặp Từ Dễ Nhầm Lẫn và Cách Phân Biệt

Người viết nên lưu ý khi xác định sử dụng từ nào trong số hai hay nhiều từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa, bởi vì nghĩa của một từ có thể khác biệt ít hoặc nhiều đáng kể so với nghĩa của một thuật ngữ tương tự, giống như các ví dụ minh họa dưới đây:

1. Childish / Childlike (như trẻ con)

Childish đề cập đến đặc điểm, cách hành động non nớt, chưa chín chắn của một đứa trẻ, trong khi childlike nói về những đức tính xác thực hơn như ngây thơ và tò mò.

10 cap tu va cach phan biet huu ich
Childish đề cập đến đặc điểm, cách hành động non nớt, chưa chín chắn của một đứa trẻ, trong khi childlike nói về những đức tính xác thực hơn như ngây thơ và tò mò.Childish: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf
Childlike: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

2. Illegible / Unreadable (khó đọc, không đọc được)

Một thứ gì đó khó đọc vì văn bản đã bị hư hỏng hay bị che khuất thì dùng illegible hoặc unreadable, nhưng thuật ngữ thứ hai (unreadable) cũng có thể đề cập đến chất lượng nội dung kém.
Illegible: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

Unreadable: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

3. Incomparable / Uncomparable (không thể so sánh được)

Incomparable được dùng như một từ khuếch đại có nghĩa là một người, một địa điểm hay một điều gì đó quá tuyệt vời mà không có người khác, địa điểm khác hay một điều gì khác có thể so sánh được; trong khi đó, uncomparable lại mang nghĩa cái gì đó về một người, địa điểm hay một vật cản trở việc so sánh đó với một người, một nơi hay một cái gì khác.
Incomparable: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf
Uncomparable: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

4. Inequality / Inequity (sự không bằng nhau / sự không công bằng)

Inequality có ý nghĩa về lượng; inequity lại hàm ý một sự bất bình đẳng sinh ra từ sự bất công hay thiếu công bằng. Tuy nhiên, inequality cũng có ý nghĩa này trong các ngữ cảnh xã hội, như khi đề cập đến giới tính hay sự phân biệt chủng tộc.

Inequality: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf
Inequity: http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf http://img.tfd.com/m/sound.swf

5. Inexplicable / Unexplainable (không thể giải thích được)
Hai từ này gần như giống hệt nhau về ý nghĩa, nhưng inexplicable bày tỏ một nghĩa độc đáo về một đặc tính phi lý hoặc không logic, ví dụ như đề cập đến hành vi kỳ cục hay hiện tượng siêu nhiên.

6. Invaluable / Valuable (vô giá / quý giá )

Một cái gì đó valuable nghĩa là có giá trị; một cái gì đó invaluable thì không thể định lượng được giá trị vì chất lượng hay tầm quan trọng vô hình của nó.

7. Lonely / Lonesome (cô đơn, cô độc)

Lonely lonesome gần như đồng nghĩa nhau, nhưng lonely chỉ đơn giản nghĩa là “mong muốn tình bạn”, trong khi đó lonesome có thể mang một ý nghĩa hơi khác, ý nghĩa đó hiện hữu, có liên quan đến sự tồn tại của con người hoặc triết học hơn, mặc dù từ này thông tục hơn. Lonesome cũng đôi khi được dùng để đề cập đến khung cảnh hoang vắng, giống như trong “the lonesome prairie” (đồng cỏ hoang vắng).

8. Melted / Molten (nấu chảy)

Một cái gì đó melted nghĩa đã thay đổi từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng, thường là do nhiệt; một cái gì đó molten thì lúc này đang ở trạng thái lỏng do tan chảy. Ý nghĩa này nói về chất lỏng cực nóng, chẳng hạn như thép hoặc nham thạch, và thuật ngữ cũng đề cập ẩn dụ đến chất lượng đang gia tăng.

9. Misinformed / Uninformed (báo tin sai / không có thông tin đầy đủ)

Một người nào đó bị misinformed nghĩa là đã nhận được thông tin sai lệch, trong khi uninformed là người đó bị thiếu thông tin.

10. Nauseating / Nauseous (gây buồn nôn / làm nôn mửa)

Một người nào đó hoặc một thứ gì đó nauseating nghĩa là gây ra buồn nôn; một người bị nauseated là đang trải qua cơn buồn nôn. Mặc dù không được chú ý trong văn bản thông thường, nhưng các nhà văn cẩn thận vẫn duy trì sự khác biệt này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *