Empathize vs. Sympathize

Bài viết này giải thích về ý nghĩa, cách phân biệt, và cách sử dụng đúng ngữ cảnh của hai từ “Empathize” và “Sympathize” (Empathize vs. Sympathize). Nhiều bạn vẫn thường nhầm lẫn và không phân biệt được cách dùng chuẩn của 2 từ “Empathize” và “Sympathize” theo từng ngữ cảnh cụ thể. Trước đây, … Read more

Order Of Adjectives

Bài viết này hướng dẫn về cách sắp xếp trật tự tính từ trong tiếng Anh có nhiều tính từ (Order Of Adjectives). Dưới đây là một ví dụ có 3 tính từ (Adjectives) trong một câu. The shiny new red car. hầu như không ai viết hay nói câu như sau: The red new … Read more

To Garnish vs. To Garnishee

Bài viết này giải thích ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 cụm từ “To Garnish” và “To Garnishee”. Nhiều người vẫn nghĩ từ “garnish” và “garnishee” được sử dụng để nói về việc trang trí thức ăn cho các bữa ăn hay tiệc tùng.  Khi tra cứu về 2 từ này trên … Read more

Phân Biệt Whilst vs While, A While vs. Awhile

Bài viết này giải thích về ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 cặp từ “Whilst” với “While” và “A While” với “Awhile“. Whilst và While. Whilst và While là hai liên từ được sử dụng trong tiếng Anh từ rất lâu, mặc dù while xuất hiện trước, còn whilst được đưa vào … Read more

Yours Faithfully hay Yours Sincerely

Bài này giải thích về ý nghĩa và cách dùng “câu chốt” trong viết thư hoặc email bằng tiếng anh, “Yours faithfully” hay (or) “Yours sincerely“. Yours faithfully Chân thành Dùng trong trường hợp không biết đích danh người nhận thư hay email. Yours truly Trân trọng Dùng trong trường hợp có quen biết người … Read more

Congratulations On và Congratulations For

Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng của từ “congratulation“, congratulation + gì, nên viết là congratulations on hay congratulations for. Nhiều bạn vẫn thường nhầm lẫn không biết nên dùng từ “congratulations” với giới từ “on” hay là “for“. Tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Ở … Read more

Compared To và Compared With

Bài viết này giải thích ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 cụm từ “Compared to” và “Compared with“. Câu hỏi đặt ra là: Khi so sánh sự vật hoặc sự việc này với sự vật hoặc sực việc khác trong tiếng Anh thì nên dùng “compared to” hày là “compared with”? Ý … Read more

Proved & Proven

Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 từ “Proved” và “Proven“. Cả hai từ “Proved và Proven” đều là dạng thức của động từ “Prove“: nghĩa là chứng minh hoặc xác nhận là đúng sự thật. Prove là ngoại động từ có qui tắc, và có các … Read more

Wile và While – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Wile có thể mang nghĩa mạnh hơn đề cập đến một thủ đoạn hay mưu mẹo gian dối được dùng để đánh lừa một nạn nhân. Từ wiles được dùng để đặt tên cho nhân vật hoạt hình Wiley Coyote với ý nghĩa này. Với vai trò danh từ, while đã được thêm vào hệ thống ngôn ngữ từ khi tác phẩm của Beowulf ra đời. Dưới dạng động từ mang ý nghĩa “lấp đầy thời gian”, cách dùng đầu tiên của từ này được dẫn chứng trong từ điển Oxford từ đầu thế kỷ

I và Me – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Như chúng ta đã biết, một số đại từ nhân xưng có hai dạng: Một là được sử dụng với vai trò chủ ngữ của một động từ. Hai là được dùng như một tân ngữ của một động từ hoặc giới từ. Hình thức chủ ngữ: I, he, she, we, they My sister and … Read more

One scissor – Đúng hay sai nhỉ?  

Có khi nào bạn nghĩ rằng, mỗi lưỡi kéo (each scissors blade) được gọi là one scissor, hay mỗi ống quần (each leg part) gọi là one pant. Và bạn không chắc chắn suy nghĩ này có đúng hay không. Và câu trả lời là sai. Tương tự, người ta không bao giờ nói: one … Read more

If I Was hay If I Were – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Theo quan điểm của nhà ngôn ngữ học  Geoffrey Pullum – đồng tác giả cuốn Cambridge Grammar of the English Language (CGEL) – thì cả hai cách dùng If I was và If I were đều có nghĩa tương tự trong một câu nói. Và cả hai hình thức này đều tồn tại trong cách … Read more

Bad và Badly – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Bên cạnh sự nhầm lẫn thường gặp với cặp từ Good và Well. Ở nghĩa ngược lại chúng ta cũng có một cặp từ thường hay bị nhầm lẫn đó là tính từ Bad và Badly – hình thức trạng từ của Bad. Dưới đây là một vài cách dùng sai từ badly ở trên … Read more

Good và Well – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Bạn đã từng nghe hoặc biết rằng câu trả lời thứ nhất dưới đây mới là câu trả lời chính xác cho câu hỏi “How are you?” (Bạn có khỏe không?) “I’m good” (Tốt / Tôi khỏe) “I’m well, thanh you” (Tôi khỏe, cảm ơn), Sẽ không thực sự chính xác nếu bạn cho rằng … Read more

Apply to, Apply for, và Apply with

Apply và ppplied đi với giới từ gì? Bài viết này giải thích về cách lựa chọn và dùng giới từ theo sau từ apply và applied, khi nào thì dùng apply to, apply for, và apply with. Khi muốn diễn đạt ý một sinh viên chưa tốt nghiệp muốn đăng ký vào chương trình … Read more

Select và Selected – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Trong tiếng Anh, động từ select cùng các tính từ select và selected đều xuất phát từ một động từ Latinh mang nghĩa “lựa, chọn, để riêng”. Cả hai tính từ đều có nghĩa là “được lựa chọn từ một số lượng lớn các thứ khác”. Tuy nhiên, giữa selected và select vẫn có một … Read more

May và Can – Phân Biệt May vs. Might, Can vs. Could

Bài viết này giải thích về ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 từ: “May” và “Can“. May và Can cùng thuộc một loại động từ có nhiều tên gọi khác nhau như: Auxiliary (trợ động từ). Helping (trợ động từ). Modal (động từ tình thái). Và defective (động từ khiếm khuyết). Đây … Read more

For Sale và On Sale

Bài viết này giải thích về ý nghĩa và cách dùng của 2 cụm từ “on sale” và “for sale“ Bạn đã nhìn thấy ở đâu đó trên đường, phía trước các cửa hàng, các điểm mua sắm cụm từ “for sale” hay “on sale“. Vậy khi nào thì dùng “for sale”, khi nào thì … Read more

Whether và If – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Để có thể phân biệt các trường hợp sử dụng Whether và If, hãy xem hai ví du dưới đây: “I don’t know if to turn the oven knob left or right” là câu sai, nhưng câu gần giống như vậy là “I don’t know if I should turn the oven knob left or right” thì … Read more

Customer và Client – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Chắc hẳn có nhiều người băn khoăn về cách phân biệt sự giống và khác nhau giữa customer và client. Về cơ bản, từ gốc của customer là custom xuất phát từ động từ consuescere trong tiếng Latinh tức là “làm quen, tập cho quen”, và ý nghĩa về một người mua một thứ gì … Read more

Affect và Effect – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Trong số các cặp từ mà người viết thường nhầm lẫn, thì affect và effect có lẽ là cặp từ phức tạp nhất, có thể bởi vì ý nghĩa của chúng quá giống nhau. Affect, bắt nguồn từ affectus có nguồn gốc từ thuật ngữ afficere trong tiếng Latinh, nghĩa là “làm một việc gì … Read more

To Do & To Make – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Phân biệt sự khác nhau giữa các động từ to do và to make khó mà không khó. Thực tế vẫn tồn tại một số hướng dẫn chung để phân biệt cách dùng của 2 từ này, tuy nhiên cũng như nhiều từ khác xuất hiện trong các thành ngữ Tiếng Anh, thì cách duy nhất là bạn … Read more

Most vs. Almost – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Trong rất nhiều ví dụ Tiếng Anh, người viết dùng cụm từ “most everybody” trong câu mà ý của họ là “almost everybody” (hầu hết mọi người). Ví dụ: Most everyone agrees that children benefit from living with two caring parents. Tạm dịch là: Hầu hết hết mọi người (dịch sát nghĩa là nhiều hơn hết ) đồng ý … Read more

Estimate & Guess – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Trong quá trình học hoặc sử dụng Tiếng Anh chắc chắn chúng ta gặp hai từ Estimae và Guess rất nhiều, nghĩa cơ bản của Estimate là ước lượng, còn guess là phỏng đoán, vậy estimate và guess giống và khác nhau như thế nào? Estimate bắt nguồn từ aestmare trong tiếng Latinh, có nghĩa … Read more

That & Which – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

That và which là hai đại từ quan hệ khá quen thuộc, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp sử dụng sai 2 từ này, thường là do chúng ta chưa hiểu đúng bản chất và cách dùng của mỗi từ dẫn tới nhầm lẫn. Như ví dụ dưới đây, rất khó để … Read more

On, With, From và Around – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Các giới từ On, With, From, Around trong Tiếng Anh gần như quá quen thộc với chúng ta, tuy nhiên nhầm lẫn trong sử dụng là điểu khó tránh khỏi, dới đây là các lỗi thường gặp với bốn giới từ nay, các lỗi này khá phổ biển, thậm chỉ các lỗi này còn xuất hiện trong … Read more

5 cách dùng quen thuộc của từ Past

Hẳn nhiều người biết từ Past trong Tiếng Anh nghĩa là gì, bài viết dưới tóm tắt lại 5 cách dùng thường gặp của từ Past trong Tiếng Anh. Past – nói đến sự định vị Từ past định vị một điều gì đó hoặc một thứ gì đó về thời gian, và đôi khi … Read more

10 quy tắc viết số và chữ số trong Tiếng Anh

Bạn thể hiện các con số trong văn bản Tiếng Anh của bạn như thế nào? Khi nào thì bạn dùng ký tự số (dùng các digits – chữ số) và khi nào thì bạn viết con số đó ra thành từ (dùng các letters – chữ cái)? Tức là, trường hợp nào thì bạn … Read more

Artist & Artisan – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Có lẽ không ít người thắc mắc về việc phân biệt hai từ artist và artisan trong Tiếng Anh.  Từ artist chủ yếu đề cập đến việc tạo ra các sản phẩm hữu hình hay vô hình biểu hiện tính sáng tạo và trí tưởng tượng vì lý do thẩm mỹ hay tính nghệ thuật. Trong … Read more

Cannot hay can not – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ “cannot” được viết thành hai từ thành “can not” là sai, nhưng cả hai hình thức này đều có thể chấp nhận được. Nhất là khi thử tìm từ “can not” trên mạng (Google), bạn sẽ nhận được một danh sách gợi ý có ghi cannot. Theo mục từ … Read more

Both và Neither – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Việc dùng Both thay thế cho Neither sẽ có nghĩa rõ ràng và phổ biến hơn trong một số ngữ cảnh, nhưng cách dùng thay này thực tế không rõ ràng. Lấy ví dụ, “Both men were not arrested.” là câu với ý nghĩa “neither man was arrested” (không ai bị bắt ) hay có nghĩa là “one … Read more

Phân Biệt Averse và Adverse, Horde và Hoard, Sight và Site

Dưới đây là 3 cặp từ thường bị sử dụng nhầm lẫn. 1. Averse / Adverse averse: disinclined (Không hứng thú, miễn cưỡng) Sai: Regular readers of this column will know that I’m not adverse to shameless self-promotion. Đúng: Regular readers of this column will know that I’m not averse to shameless self-promotion. (Các độc … Read more

Social & Societal – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Sự khác nhau giữa social và societal là gì? Mặc dù hai từ này không khác nhau nhiều, nhưng nếu chỉ dùng social mà không để ý đến các dấu hiệu nhạy cảm của từ societal thì bạn có thể sẽ bị chỉ trích nặng nề. Societal là một từ thay thế chuẩn cho social. … Read more

Lay & Lie – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Khi tìm cụm từ “lay – lie” trên Google sẽ cho ra hơn 104,000,000 kết quả, hầu hết trong số đó đều liên kết đến các bài viết giải thích sự khác nhau giữa hai động từ này. Một điều đáng ngạc nhiên là thời gian được sử dụng phổ biến với ý nghĩa ít … Read more

People & Persons – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Có lẽ có nhiều bạn có chút bối rối khi phân biệt sự khác nhau giữa people và persons. Và nhiều người cho rằng people là đúng còn persons là sai; từ đầu tiên đã thay thế cho từ thứ hai dưới hình thức số nhiều của từ person. Trước kia, sự khác biệt giữa … Read more

Happen & Occur – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Trong một số nội dung quảng cáo dược phẩm thường có phần liệt kê những tác dụng phụ có thể “happen” (xảy ra) khi sử dụng các sản phẩm được quảng cáo đó. Theo nhiều chuyên gia về ngôn ngữ học thì đúng ra, các từ đồng nghĩa chính xác hơn nên được dùng thay cho từ happen, giống … Read more

Caregiver & Caretaker – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Có nhiều người thắc mắc sự khác nhau về ý nghĩa của hai từ caretaker và caregiver. Mặc dù “to give” (cho) và “to take” (lấy) miêu tả các hành động trái ngược nhau, nhưng caretakers và caregivers đều có nghĩa là “những người mang đến sự chăm sóc ân cần”. Caretaker có nghĩa là “người chăm … Read more

Supervise & Monitor – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Cả hai đều là từ Supervise và Monitor đồng nghĩa diễn tả hành động giám sát việc thực hiện một nhiệm vụ hay hoạt động. Một số diễn giả sử dụng các từ này thay thế cho nhau, nhưng chúng vẫn khác biệt nhau về ý nghĩa. Supervise hàm ý sự tương tác nhiều hơn … Read more

Expedient & Expeditious – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Hai từ expedient và expeditious ban đầu đồng nghĩa nhau, nhưng sao đó ý nghĩa đã tách ra từ lâu, và sự khác biệt này tuy nhỏ nhưng vẫn đáng kể. Cả hai từ đều xuất phát từ thuật ngữ expedire trong tiếng Latinh, có nghĩa là “tháo ra, thả ra” hoặc “chuẩn bị” (Nghĩa đen … Read more

Collegial & Collegiate – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Cả hai từ collegial và collegiate cùng với từ gốc college và từ liên quan colleague, đều xuất phát từ college trong tiếng Latinh có nghĩa là “đồng nghiệp”. Nhưng phần lớn thì collegial nói đến tâm trạng, trong khi collegiate là một tính từ cụ thể hơn. Colleague (đồng nghiệp) là một người mà cùng … Read more

Hawk & Hock – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Sự khác nhau giữa hai động từ hawk và hock là gì? Cả hai từ này đều có liên quan tới các giao dịch buôn bán, nhưng ý nghĩa và từ nguyên thì lại khác biệt nhau. Hawk hàng hóa của một ai đó nghĩa là bán số hàng đó đi. Trong ngữ cảnh này, … Read more

Barbaric & Barbarous – Phân Biệt Ý Nghĩa và Cách Dùng

Hai từ barbaric và barbarous gần như có thể thay thế cho nhau, mặc dù về phần ý nghĩa, thì một từ được ưa dùng hơn từ còn lại. Tuy nhiên, từ barbaric thích hợp hơn với ý nghĩa về sự tàn ác hoặc tính lỗ mãng, thô bạo, trong khi đó, từ barbarous lại hàm ý … Read more